Vad är Potentiell Solar Energy?

November 20

Potentiell solenergi är energi som lagras i solen, som kan omvandlas till andra former av energi. Endast en mycket liten del av den energi som finns tillgänglig för oss på jorden från solen fångas och används av människor. De flesta förnybara energikällor som finns på planeten kommer från energi från solen. De enda undantagen är geotermisk energi och tidvattenenergi.

Potentiell solenergi anländer till jordytan i form av vågor av ljus, som har rest från solen genom rymden. De våglängder av denna solenergi varierar, med det mesta av ljuset varelse i de infraröda eller synliga intervall och några i det ultravioletta området. När ljusvågor anländer till Eartha € s atmosfär, är ungefär en tredjedel av den energi som reflekteras tillbaka ut i rymden. Återstoden av energin absorberas av atmosfären, moln, land och hav.

En del av den potentiella solenergi som absorberas av jorden omvandlas till andra former av energi som kan användas av människor för att generera ström. Solenergi gör att vattnet avdunstar, vilket bidrar till luftrörelser såsom vind. Vindkraft kan användas för att generera elektricitet.

Även effekten skapas genom förbränning av fossila bränslen ursprungligen kommer från solenergi. Fotosyntesen av växter fångar potentialen solenergi och omvandlar den till kemisk energi, som skapar nya koldioxidbaserade material. På detta sätt växtmaterial, mat, trä och djur materia alla härstammar ytterst från solenergi från solen.

Samt att använda potentiell solenergi indirekt genom förbränning av fossila bränslen eller använda vind och andra naturfenomen för att generera elektricitet, människor också fälla några solenergi och direkt omvandla den till el. En av de viktigaste teknikerna som används för att göra detta är solceller. På atomnivå, solceller fungerar eftersom vissa material har förmågan att absorbera ljusvågor och släpp sedan elektroner. Elektronerna som frigörs kan fångas som en elektrisk ström. Kisel är en sådan typ av material.

Vetenskapen om solceller upptäcktes först så länge sedan som 1839. I över hundra år, tekniken var för dyrt att ha någon utbredd användning. På 1960-talet, var potentiell solenergi används för att skapa ström på rymdfarkoster. Modern teknik har nu avancerat till en punkt där potentiell solenergi kan utnyttjas effektivt, vilket leder till många personliga och kommersiella tillämpningar.

  • Fotosyntesen fångar den potentiella solenergi från solen och omvandlar den till kemisk energi.
  • En solpanel.
  • Vindkraft är en ren energikälla.