Vilka är de olika typerna av Diving Kvalifikationer?

January 2

De olika typerna av dykning kvalifikationer kan separeras av kroppen som utmärkelser dem, av nivån på examen, och om examen är för instruktörer eller studenter. Den världsomfattande och mest erkända leverantör av dykning kvalifikationer är Professional Association of Diving Instructors (PADI), men många andra såsom den brittiska Sub-Aqua Club (BSAC) och NAUI (NAUI) erbjuder även kompetens som motsvarar dem tillhandahålls av PADI. Dykning kvalifikationer har också olika nivåer, från nybörjare till mellanliggande och avancerade, även om dessa nivåer namnges olika av olika organisationer. De flesta institutioner erbjuder både instruktörskurser och grundläggande dykkurser.

Olika organisationer runt om i världen erbjuder dykning kvalifikationer, differentierade av kroppen som tilldelar dem. PADI, BSAC och NAUI är tre tilldelning organ som redan nämnts, men många andra finns. Några andra stora dykning föreningar inkluderar Sub-Aqua Association (SAA), Scuba Diving International (SDI), och Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS). Dessa organisationer var erbjuder sin egen typ av dykning kvalifikationer. Varje kurs innehåller olika information, så om en dykare har kvalifikationer från en kropp, kan han eller hon behöver för att klara ett prov innan de får dyka med en annan organisation.

Även olika organisationer har olika titlar för deras kvalifikationer, kan de i allmänhet delas upp i nybörjare, medel och avancerad. Nybörjar kvalifikationer kallas allmänt "Open Water Diver" kvalifikationer, som i allmänhet tyder på att dykaren känner nog att dyka i öppet vatten. Denna titel används av SAA, PADI, och SDI, bland andra. Mellan dykning kvalifikationer har olika namn beroende på den specifika upphandlande myndigheten, men kallas ofta "Rescue Diver" eller "Sport Diver." Avancerade kvalifikationer vanligtvis kallas något som liknar "Dive Master" eller "Dive Leader."

Dykning meriter kan också delas upp i de som är avsedda för att lära en person hur man dyka och de som är avsedda för att lära en person hur man undervisar andra människor. I huvudsak, de två typerna av dykning kvalifikationer tittat på detta sätt skulle vara instruktör kvalifikationer och dykare kvalifikationer. Alla instruktörer måste vara avancerade dykare, men inte alla avancerade dykare är kapabla att instruera. Majoriteten av tilldelning organ omfattar ordet "instruktör" i rubriken till alla instruera kvalifikationer.

Tabeller tillgängliga online kan hjälpa dykare bestämma värdet på deras dykning examina med andra institutioner. Detta gör det möjligt för människor att ha en god uppfattning om vilken nivå de skulle vara med en annan organisation, och därför gör det lättare att dyka med olika företag. De flesta motsvarande kurser har liknande namn, men några, såsom de som erbjuds av CMAS, är unika.

  • PADI kurser lär korrekt användning av prismatiska kompasser, dyk tankar och andra delar av utrustning.
  • Varje dykning organisation har sina egna kvalifikationer klasser.