Vad är en Box Plot?

December 10

Ett lådagram eller box-and-morrhår diagram är en metod för att organisera numeriska data längs ett enda nummer linje, som kan vara antingen horisontellt eller vertikalt. Själva lådan, när handlingen är horisontell, sitter något över tallinjen och består av tre vertikala linjer som är sammansatta av horisontella linjer. De horisontella gränser lådan representerar den första och tredje kvartilen (25: e och 75: e percentilen), åtskilda av mittlinjen, vilket är DATAA € s median eller 50: e percentilen. På vardera sidan av lådan plot från mitten av de horisontella linjerna, vertikala linjer, ibland kallade whiskers, sträcker sig. När dessa når lägsta och högsta antal datamängden, hamnar de i mindre horisontella linjer, även om detta kan variera något beroende på data sprids.

Det finns några viktiga element som utgör en bra lådagram, och några siffror som människor behöver veta när de skapar dessa sjökort. Den första av dessa kallas de fem nummer sammanfattningen, ofta förkortat fem num. summa. Detta är en lista över första och tredje kvartilen, medianen, och minsta och högsta antal data. I vissa tillämpningar, kommer människor behöver för att lista dessa nära tomten, men analysen av en tomt med ett stort antal linje kan också härleda dessa nummer genom att titta på de tre horisontella linjer och de slutar morrhår. Itâ € s inte en kyckling / ägg fråga för personen rita en tomt eftersom fem num. summa. måste användas för att skapa grafen.

Människor måste också veta ett nummer som kallas kvartilavståndet (IQR). Subtrahera den första kvartilen från tredje kvartilen härleder IQR, och med hjälp av olika program eller vetenskapliga räknare kan också få detta nummer och fem nummer sammanfattningen genom att mata in alla uppgifter. Den IQR är viktigt eftersom linjer som sträcker sig från rutan oftast bara sträcker sig till 1,5 gånger IQR. Data bortom den punkten anges med prickar istället för en kontinuerlig linje. Dessa punkter ofta tyder uppgifterna har extremvärden.

En mängd olika användningar existerar för boxen tomt. Flera tomter kan dras över en tallinjen, och kunde jämföra liknande uppsättningar data differentierade av någon viktig faktor. Till exempel kan forskare eller statistiker mäta puls av män och kvinnor, och sedan bygga två staplade lådagram för att leta efter stora skillnader i utbud och kvartiler.

Boxdiagram donâ € t adressuppgifter frekvens. Avsaknaden av en extra skala (vertikal eller horisontell) utelämnar information om upprepade siffror, datamängd storlek, och mest individuella nummer. Den person som tittar på ett lådagram kommer mest att förstå de fem nummer sammanfattningen, intervall, och huruvida uppgifterna har några extremvärden. Box storlek, relation av median till kvartiler, och längden på whiskers kan visa om uppgifterna är sned, men det canâ € t talar till saker som medelvärde, mode, eller standardavvikelse. Andra diagram som histogram kan vara mer användbart när människor vill representera saker som frekvens eller härleda bättre grafik om datadistribution.