Vilka är de bästa tipsen för Utvärdera Index Fund Performance?

January 7

Ett kritiskt steg i att välja en indexfond att investera är att utvärdera indexfond prestanda. Resultatet av utvärderingen kommer sannolikt att påverka hur mycket pengar en investerare kommer att avsätta för en viss fond. Det är viktigt att investerare fokuserar på att samla korrekt information om viktiga kriterier när de fattar beslut.

Investerare utvärderar indexfond prestanda måste beakta många olika faktorer, bland annat historiska resultat, förvaltningsarvoden, skattekonsekvenser och investeringsstrategi. En investerare bör överväga alla dessa faktorer tillsammans och också jämföra avkastningen. Den historiska utvecklingen för en fond kan ge en indikation på managementâ € s skicklighet och fondens eventuella framtida resultat. Investerare bör jämföra hur ett index presterar mot andra indexfonder och andra väl ansedda index, såsom standarderna & Poor 500 och Dow Jones Industrial Average.

En viktig aspekt av indexfond prestanda är förvaltningsavgifter. Två typer av avgifter ingår i förvaltningsavgifter. En avgift för de människor som hanterar fonden och den andra avgiften är för värdepappershandel. Beroende på strategi kan indexfond göra flera affärer eller bara ett fåtal. Varje handeln ådrar sig en transaktionsavgift, så en funda € s förvaltningsavgift blir högre om det handlar ofta.

Det är viktigt att notera att fonder utför ofta samt ett marknadsindex efter förvaltningsavgiften beaktas. Mycket sällan kan indexfonder träffa konsekvent marknaden efter avgifter. Baserat på detta, många investerare väljer att investera i den totala aktiemarknaden indexfonder som efterliknar ett index, kräver mindre forskning att underhålla och ta ut lägre avgifter.

Investerare vill korrekt värdera indexfond prestanda bör överväga skattekonsekvenserna, att uppmärksamma omsättningshastighet, eller hur ofta en fond handlas bestånd. Indexfonder med högre omsättningshastighet kommer att medföra mer kapitalvinster skatter och erhållna utdelningar beskattas också. Investerare bör också läsa vad analytiker säger om index och marknader, eftersom analytiker har tillgång till bättre information och förstå de finansiella marknaderna bättre än den genomsnittlige investeraren, vilket gör vad analytiker rapporterar relevant för investerare. Analytiker rapporter erbjuder ofta väl motiverade insikter om vad som fungerar inom en viss marknad och där marknaden är på väg.

Vissa hävdar att den viktigaste aspekten vid utvärdering av prestanda för alla investeringar är att avgöra om investeringen sker i enlighet med den övergripande strategin investeringen. Till exempel skulle investerare med fokus på lågriskfonder inte vill välja en fond med en extremt hög avkastning, eftersom fonden troligen investerar i riskfyllda tillgångar och har volatil prestanda. Efter beslutar om en strategi, bör en investerare vara motståndskraftig och lugn. Marknaden kommer att fluktuera på kort sikt, vilket är ingen anledning till oro. Endast om prestanda över flera kvartal är under genomsnittet bör en investerare överväga att ändra sin strategi.

  • Investerare bör jämföra hur ett index presterar mot andra indexfonder och andra väl ansedda index, såsom standarderna & Poor 500.
  • Investerare utvärderar indexfond prestanda måste överväga historiska resultat, förvaltningsarvoden, skattekonsekvenser och investeringsstrategi.