Vad är Boiler försäkring?

July 8

Pann försäkring är en viss typ av försäkring som täcker poster relaterade till driftstörning eller haveri i en ugn eller "panna". Denna term uppstår värmeteknik med varmt vatten och ånga för att effektivt värma inomhusutrymme. Oavsett förändringar i värmeteknik, kan pannan eller värmesystem försäkring fortfarande vara en levande del av bostadsfastigheter eller kommersiella försäkringar systemet i någon av flera länder eller regioner i världen.

Vissa försäkringsbolag proffs och andra hänvisar till panna eller ugn försäkring som "maskinhaveri" täckning. Denna typ av försäkring kan listas under en mer allmän kategori av "utrustning" täckning, särskilt i kommersiella pann försäkringar som täcker uppvärmning som en del av ett tillverknings- eller annan affärsprocess. Pann försäkring och liknande täckning infrastruktur kan även gälla bostäder eller kommersiella försäkringar där vanliga värmesystem håller invånarna i en byggnad varmt.

För dem som tittar på vad en panna eller ugn försäkring täcker normalt, detaljerna i täckningen varierar från ett politikområde till ett annat. Panna eller värmesystem försäkringar normalt täcka kostnaderna för att reparera ett dåligt fungerande värmesystem. De kan också täcka eventuella oavsiktliga vattenskador, enligt specifika språk i en politik, även om vattenskador ofta utesluts i politiken. Omfattande pann försäkringar kan täcka kostnaderna för "skapa livability" när en panna uppdelning kompromisser temperaturen i en byggnad eller inomhus utrymme.

I hemma politik, kan pannan eller ugnen försäkring vara en separat ryttare bifogas en övergripande husägare försäkring. I vissa fall kan pannförsäkring vara en helt separat typ av täckning. Varje nation har ett eget system för att täcka bostadshus, med normer som gäller för omfattande och specificerade omfattningar. Till exempel i många delar av USA, enskilda stater skapar medel för att stödja specifika typer av naturkatastrofer försäkring som inte omfattas av de flesta privata försäkringsbolag.

Kommersiell pann försäkring kommer generellt att vara en del av ett större försäkringspaket för omfattande tillverkning eller annan verksamhet. Småföretag politik kan inkludera pann försäkring i ett "paraplypolitik" som omfattar flera byggnader och fordon, samt affärs ansvarsförsäkring. Dessa större försäkringspaket är nyckeln för alla företag som har flera tillgångar samt skuld rör produkter eller tjänster. Både bostäder och kommersiella försäkringstagare bör läsa sina försäkringar noga för att räkna ut om den befintliga politiken täcker panna eller värmesystem haveri, eller om de bör söka ytterligare pann försäkringsskydd.

  • Vissa centralvärmesystem använder pannor för att värma vatten eller luft som sedan används för att värma ett hem eller byggnad.
  • Pann försäkring täcker poster relaterade till nedbrytning eller fel på ugnar.
  • Kommersiell pann försäkring kommer generellt att vara en del av ett större försäkringspaket för omfattande tillverkning eller annan verksamhet.