Vilka är de olika typerna av Warranter?

November 2

En teckningsoption är en domstol sanktionerad dokument som tillåter en person, vanligtvis en polisman, för att ta en viss åtgärd. Många olika typer av warranter finns tillgängliga, inklusive straffrättsligt och civilteckningsoptioner. En brottsling teckningsoption används vanligtvis för att säkra bevis eller gripa misstänkta i brottmål. En civil teckningsoption kan användas för en mängd olika ändamål i civilrättsliga processer, såsom att söka ekonomisk ersättning eller återvinner personlig egendom.

Vanliga typer av teckningsoptioner i brottmål inkluderar arresteringsorder och husrannsakan. En arresteringsorder är oftast utformade för att frihetsberöva en person som är misstänkt för att ha begått ett visst brott. I stort sett är en arresteringsorder beviljas när sannolika skäl stöder att ett brott har begåtts av den person som anges i warranten.

Om en svarande underlåter att göra en inledande framträdande i domstol efter en stämning har utfärdats, kan domstolen utfärda en arresteringsorder som kallas ett alias teckningsoption. Till exempel, om en svarande inte dyker upp i domstol efter att ha kallats på en fortkörning biljett avgift, kan domstolen dela ut ett alias teckningsoption för defendantâ € s gripande. En annan typ av arresteringsorder, känd som en bänk teckningsoption, ibland utfärdas till en svarande som underlåter att göra sin nästa schemalagda domstol utseende.

Husrannsakan är andra vanliga typer av warranter. Vanligen är en husrannsakan utfärdas i syfte att tillåta polistjänstemän att söka en person eller privat egendom. Dessa optioner tillåter officerare att undersöka bevis om ett brott som har begåtts. I allmänhet domstolarna kräver en officer att lämna in en skriftlig försäkran när du begär en husrannsakan. Vanligtvis teckningsoption ska beskriva med egenhet den person eller plats som ska sökas, liksom den egendom som eftersträvas.

I tvistemål, det finns flera olika typer av optioner. Till exempel, om en kärande söker monetära befrielse från en svarande kan käranden lämna in en civil teckningsoption i skuld. En teckningsoption i detinue kan användas av en kärande som vill återvinna personlig egendom felaktigt erhållits genom en svarande. Generellt är civila teckningsoptioner användas för små anspråk rättsliga åtgärder, och de kräver grundläggande information, som defendantâ € s namn och adress samt det fordringsbelopp och bas. Vanligtvis måste käranden betala arkivering och sheriff avgifter i syfte att tjäna teckningsoption svaranden.

Andra typer av optioner som ofta används i USA är federala och statliga optioner. En federal teckningsoption brukar utfärdas av en federal domare eller domare i ett brottmål efter en federal advokat eller polis har lagt fram ett uttalande av fakta till stöd för teckningsoption. Statliga optioner tillåter vanligtvis för gripande av en person i ett brottmål, och de är oftast ges av eller på uppdrag av en stat.

  • En teckningsoption är en domstol sanktionerad dokument som tillåter en person, vanligtvis en polisman, för att ta en viss åtgärd.
  • Vanliga typer av optioner inkluderar arresteringsorder.