Hur kommer jag åt Arrest information?

September 17

All gripandet information är en offentlig handling, så det är upp till den som vill veta vilken information som närmar myndighet under vars jurisdiktion gripandet gjordes. Det finns även online sökmotorer som kommer att dra upp gripande information gratis eller mot en mindre avgift. Flera brottsbekämpande organ har befogenhet att gripa, men alla behöver en arresteringsorder utfärdad av en domare att vara i överensstämmelse med lagen. Det enda undantaget är en citizenâ € s gripande, där en person bevittnar ett grovt brott eller annan brottslighet och försöker att kvarhålla en person tills lämpliga myndigheter kan dämpa potentiella kriminella.

Gripande informationen är offentlig information och är tillgängligt genom att kontakta de brottsbekämpande myndigheterna direkt, vanligtvis via ett register avdelning. En begäran kan göras personligen eller skriftligen, särskilt om attesterad. Denna begäran sedan uppfylls och uppgifterna lämnas ut. Det kan finnas en liten avgift för att göra kopior, men vanligtvis denna tjänst är gratis för allmänheten.

Det finns även online sökmotorer som kan ge detaljerad information om en persona € s liv, inklusive födelsedatum och annan demografisk information. En del av detta är gripandet information som detaljer om en person greps, om en arresteringsorder är enastående för en person, och hur många gånger en person har gripits och för vilka brott. Detta är användbart när du utför en säkerhetsprövning.

Freedom of Information Act, som undertecknades in i lag 1966 av president Lyndon Johnson, garanterar frisläppandet av gripandet information med några få undantag. Lagen gäller endast verkställande grenar av regeringen, och det finns nio undantag från lagen som skyddar högkänslig eller sekretessbelagda uppgifter från att släppas. Denna lag utformades för att blidka befolkningen som krävde att få veta mer om dess federala governmentâ € s agerande. Informationen bearbetas och frigörs genom begäran från medborgarna.

Polismyndigheter, sheriffâ € s avdelningar, riksväg patrull officerare, och grenar av den federala regeringen har alla makt att gripa en person för en brottslig handling. De måste först vända sig till en domare, dock, och få honom eller henne att utfärda en arresteringsorder för den som anklagas för ett brott. Då personen kan plockas upp och grep misstänkt för att ha begått ett brott. Gripanden och arresteringsorder är båda poster av offentliga gripande informations, så man behöver bara kontakta myndigheterna för att få tillgång till informationen.

  • Freedom of Information Act är tänkt att göra myndighets information tillgänglig för alla.
  • Gripande information är en offentlig handling nås från arrestera byrån.
  • Mest gripande information finns tillgänglig för allmänheten om den inte klassificeras.
  • Mest gripande information garanteras i en handling som undertecknats av president Lyndon Johnson.
  • Arrest rapporter är vanligtvis tillgängliga inom 24 timmar efter en persons gripande.