Vad är en Air Inlet?

November 7

Ett luftinlopp är en användbar beståndsdel i många olika tillämpningar, särskilt sådana som innehåller motorer. I huvudsak gör ett luftintag för frisk luft att komma in ett visst område eller plats. Detta blir mycket viktigt i maskiner som kräver frisk luft.

De flesta hem och industriugnar samt luftkonditioneringssystem, utnyttja luftintag, eftersom de behöver friskluftsintag för att kunna ge service. Även nyare inomhus VVS scheman inkluderar användning av luftintag för att säkerställa VVS-system inte blir luft låst eller att förhindra att avlopps ventilationsrör från att bli luft låst. Luftintag är också en viktig del av förbränningsmotorer, eftersom dessa motorer kräver syre för att komma in i förbränningskammaren strax före förbränningen sker.

Vanligen i form av en ventil, luftintag i värme- eller luftkonditioneringssystem såsom en central air enhet är ett viktigt inslag för att antingen värma eller kyla luften i byggnaden de finns i. I ugnar, drar luftintag nya fräscha luft från utsidan in i enheten som ska värmas och sprids genom byggnaden. Samma funktion sker i kylaggregat, eftersom alla dessa enheter kräver ett flöde av ny eller frisk luft för att fungera effektivt.

I nyare konstruktion, är en luftinsugningsröret utnyttjas i VVS schema för byggnaden att låta VVS-system en flyktväg för luftbubblor eller instängd luft som eventuellt skulle kunna skapa en luftsluss inom VVS-system. Dessa luft inloppsrör är inställda mellan huvud fällan utanför huset och den yttre husväggen, men tillräckligt långt bort från avlopps avgaser som de skadliga ångor inte förs tillbaka in i huset. Äldre VVS system som inkluderar en avlopps avgassystem som rinner ut ur taket vanligtvis inte kräver användning av ett luftintag.

Luftintag eller luftintagen, är avgörande för funktionen av förbränningsmotorer grund för förbränningen att ske och kraft att genereras måste förbränningscylindern ges en uppmätt dos av frisk luft. Om antingen tidpunkten eller mätning av luft introduceras till cylindern räknat fel, kommer motorn inte att utföra korrekt eller effektivt. Bränslet kommer inte antänds inne i cylindern, när tändstiftets bränder, som lämnar denna särskilda cylinder för att ackumulera ett överskott av bränsle, vilket orsakar en "baktändning" effekt.

  • De flesta hem ugnar använder luftintag för friskluftsintag.
  • I nyare konstruktion, är en luftinsugningsröret utnyttjas i VVS schema för byggnaden att låta VVS-system en flyktväg för luftbubblor eller instängd luft som eventuellt skulle kunna skapa en luftsluss inom VVS-system.