Diagram Inverse Tangent och cotangens funktioner

September 25

Diagrammen för tangenten och cotangens funktioner är ganska intressant eftersom de innebär två horisontella asymptoter. De asymptoter hjälp med formen på kurvorna och betona det faktum att vissa vinklar inte fungerar med funktionerna.

Tangenten och cotangens funktioner har begränsat ingångar - vissa vinklar inte gipp med dem. Men deras utgångar gå igenom alla reella tal. Om du byter dessa två grupper av nummer för att passa inverser av tangent och cotangens, kan man säga att ingångarna gå igenom alla reella tal, och utgångarna är begränsade.

De två horisontella asymptoter för inversa tangentfunktionen är

Diagram Inverse Tangent och cotangens funktioner

eftersom tangentfunktionen inte finns för de två vinkelåtgärder. Tangenten Funktionen är inte definierad överallt där cosinus är lika med 0. graf över invers tangens har x -värden från negativ oändlighet till positiv oändlighet, med alla y -värden mellan dessa två asymptoter.

De två horisontella asymptoter för invers cotangens funktionen är y = 0 och y = π. Som med det omvända tangent, går den omvända cotangens funktion från negativ oändlighet till positiv oändlighet mellan asymptoter. Kolla in de båda graferna i följande figur.

Diagram Inverse Tangent och cotangens funktioner

y = tan -1 x och y = spjälsäng -1 x "/>

Diagrammen av y = tan -1 x och y = spjälsäng -1 x.

De huvudsakliga skillnaderna mellan dessa två grafer är att den omvända tangentkurva stiger när du går från vänster till höger, och det omvända cotangens faller när du går från vänster till höger. Även de horisontella asymptoter för invers tangent fånga den vinkel som uppmäts för de första och fjärde kvadranter; de horisontella asymptoter för invers cotangens fånga den första och andra kvadranter. Åtgärderna mellan dessa asymptoter är naturligtvis i linje med intervallen i två inversa funktioner.