Vad är Behavioral Neuroscience?

November 24

Behavioral Neuroscience är studiet av de biologiska orsakerna till mänskligt beteende. Det är en kombination av psykologi och biologi. En beteendehjärnforskare behöver veta mycket om inte bara naturvetenskap och medicin, men också psykologi. Behavioral neuroforskare måste också ha en stark bakgrund inom matematik och kemi.

Forskare som studerar beteende neurovetenskap använder mycket teknisk utrustning för att studera hjärnan. Denna utrustning kan omfatta funktionella magnetresonansbilder (fMRIs) eller speciella mikroelektroder som övervakar hjärnaktivitet. Dessa elektroder fästs på huvudet och känna hjärnans aktivitet i olika delar av hjärnan, vilket ger forskarna en korrekt bild av hjärnans aktivitet. Dessa elektroder kan användas under fMRI skannar, för att ge den mest exakta representationen av aktivitet finns.

Det finns många områden i studien i beteende neurovetenskap. Huvudfokus ligger på vilka delar av hjärnan tillåter människor att utföra vissa beteenden. Hjärnan är väldigt specialiserade, varje område utför sin egen unika uppgift. Behavioral neuroforskare försöker kartlägga dessa regioner genom att studera vilka områden i hjärnan lyser upp när en person är ansluten till elektrod eller som övervakas via en fMRI. Deltagarna får sedan en rad uppgifter att utföra, ombedd att tänka på vissa ämnen, eller visat en mängd bilder. Forskare kan övervaka participantsâ € hjärnaktivitet för att kartlägga hjärnans funktion.

Behavioral Neuroscience kan också användas för att studera effekten av psykologiska störningar på hjärnan. Sjukdomar som bipolär sjukdom, schizofreni, eller depression kan observeras i hjärnröntgen. Dessa observationer kan hjälpa forskare att lära dig mer om hur dessa störningar fungerar, och hur de bäst kan behandlas.

Ett annat område av studier i beteende neurovetenskap är i veterinärmedicinska studier. De metoder som används för att övervaka mänskliga hjärnan aktivitet kan användas i djur. Förstå djur hjärnfunktion är till hjälp i att frigöra mysterier av den mänskliga hjärnan. Denna forskning är särskilt användbart i laboratoriestudier, övervaka eventuella neurologiska effekter som nya läkemedel, avsedda för människor, kan ha. Djurstudier kan användas på många andra sätt, bland annat forskning om hur droger och alkohol påverkar hjärnans funktion.

Det finns många konsekvenser för studier i beteende neurovetenskap. Förstå hur läkemedel påverkar hjärnan, och hur missbruk fungerar, kan så småningom leda till bättre rehabiliteringsprogram. Effekten av genetik på känslor som rädsla, sorg och glädje kan resultera i en bättre förståelse av personlighet. Det kan också vara möjligt att bota neurologiska störningar, såsom autism. Genom att lära hur hjärnan påverkar och styr mänskligt beteende, kan forskarna kunna få en bättre förståelse för hur hjärnan och nervsystemet arbete.

  • Medicinska forskare kan studera effekterna av bipolär sjukdom på hjärnan genom att undersöka en hjärnskanning.
  • Forskare som deltar i beteende neurovetenskap studie hjärnan.
  • Psykiska störningar som schizofreni och depression kan upptäckas genom fMRI hjärnskanningar.