I lag, vad betyder "gott" Mean?

September 17

I lag, för att gottgöra medel för att skydda en part från att lida några förluster. Skadestånd är en form av ersättning för förlust eller skada, ofta i relation till ett juridiskt kontrakt. Termen avser både före förlustgaranti av ersättning och kompensation i sig.

Den vanligaste typen av ersättning är en försäkring. En försäkringsgivare ersätter en försäkringstagare genom att garantera att försäkringsgivaren kommer att täcka eventuella förluster i samband med vissa händelser. Om försäkringstagaren lider denna typ av förlust, återbetalar försäkringsgivaren försäkringstagaren kostnaderna med förlusten.

Till exempel kan en husägare har en försäkring som försäkrar mot förluster genom brand, stöld, eller översvämning. I händelse av en villabrand, kommer försäkringsgivaren sedan betala husägare för eventuella förluster i elden. På detta sätt, försäkringsbolag gotttagarna.

Ersättning kan också hänvisa till ett avtal för att täcka förluster av annan. Till exempel kan ett företag som anställer frilansarbetare att täcka projekt för en kund samtycker till att gott kunden om en frilansarbetare orsakar en förlust för kunden. I detta fall kommer företaget som anställt de frilansare betala för dessa förluster.

Överenskommelsen att gott annan part är alltid avtals. Det innebär att båda parter har kommit överens om att ersättningen. På så sätt skiljer sig skadeersättning från skador beslutats av en domstol, där betalaren inte har något val.

I de flesta typer av försäkringsavtal, samtycker försäkringsgivaren att ersätta en försäkringstagare genom att komma överens bara för att täcka de faktiska förlusterna. Till exempel, i fallet med ett hus brand skall husägare bevisa storleken förlorad. Försäkringsbolaget kommer då betala tillbaka dessa pengar.

En annan typ av ersättning sker med livförsäkringar. I detta fall är försäkringsbolaget skyldigt att betala ut hela beloppet av politiken, oavsett eventuella materiella förluster som uppstår till följd av den försäkrades död. I vissa fall kan en försäkring innehåller en dubbel ersättning klausul, där försäkringsgivaren går med på att betala dubbelt så mycket av politiken om den försäkrades död är oavsiktlig.

En annan typ av ansvarsförsäkring är pris ansvarsförsäkring. En försäkringsgivare godkänner att ersätta en part som kan krävas för att ge bort en stor vinst, till exempel en stor summa pengar eller en bil, även om oddsen att detta kommer att ske är osannolika. I utbyte mot ersättning, betalar den försäkrade försäkringsgivaren en avgift.

  • Rullstols beslutsfattare kan kräva sjukhus att gott dem mot varje olycka en patient kan ha när du använder deras produkt.
  • Försäkring är en form av ersättning.