Vad är ett konsortium Bank?

September 5

Ett konsortium bank är en typ av bankverksamhet som skapas av flera andra finansiella institutioner, till exempel investmentbanker. Syftet för denna typ av bankverksamhet är att skapa en finansiell enhet som kan användas som medel för att finansiera ett visst projekt eller för att tjäna som medel för att hantera de finansiella detaljerna i en viss typ av affär. Typiskt, när orsaken till skapandet av konsortiet banken är klar, kommer banken att upphöra att existera.

Det finns flera fördelar med att bildandet av ett konsortium bank. Detta tillvägagångssätt gör mindre banker att begå en begränsad mängd resurser till ett specifikt projekt som förväntas generera betydande avkastning. Eftersom bankerna kommer vanligtvis håller lika andelar i satsningen, alla av dem dela risken och slutligen fördela avkastningen baserat på hur mycket ränta hålls i konsortiet banken. Om du gör det gör de mindre bankerna att samarbeta och tillhandahålla finansiering på projekt som skulle vara utanför ramen för någon av enbart dessa banker.

Utbudet av medlemsbanker som deltar i ett konsortium bank kommer att variera, beroende på vilken typ av projekt inblandade. Samtliga banker kan vara lokala, eller så kan de vara baserade på ett antal olika länder. När detta är fallet, kommer bank lagar och förordningar som är relevanta för nationen där banken är chartrade och listar en fast adress brukar styr exakt organisation och verksamhetsstruktur för den finansiella institutionen. Detta innebär att stadgan för banken samt rapportering och journalföring måste vara i enlighet med inte bara de allmänna standarder omfamnas av alla medlemsbanker, utan även de statliga regler som gäller i ursprungslandet.

Användningen av ett konsortium bankmodell började växa fram i mitten av 20-talet, och har visat sig vara en varaktig modell för samarbete mellan olika finansiella institutioner. Tack vare denna typ av bank modellering, kan mindre banker ofta bandet tillsammans och konkurrera med större institutioner att erbjuda finansiering för ett brett spektrum av byggnaden, stadsförnyelse, och andra typer av projekt som visar löfte om ger betydande avkastning. Medan ett konsortium bank brukar upplösas när det specifika projektet har kommit till ett slut, är det inte ovanligt att de medlemsbanker att bilda ett nytt konsortium när och som framtida projekt uppstår, baserad på den framgång de uppnås med tidigare projekt.

  • Ett konsortium bank är en typ av bankverksamhet som skapas av flera andra finansiella institutioner, till exempel investmentbanker.