Vad är modulära komponenter?

February 25

Modulära komponenter är objekt som samverkar för att bilda en enda fungerande post. I vissa fall kan det modulära pjäs har en komplett funktion som den har möjlighet att utföra när den inte är ansluten till någon annan pjäs, men det är ovanligt. I de flesta fall är en modulkomponent helt fristående, utan också beroende av andra komponenter för att fungera. När flera modulära komponenterna kombineras, de skapar ett modulsystem. Eftersom varje del är separat, är det ofta möjligt att uppgradera, byta eller reparera en komponent medan huvudsystemet i drift.

Hörnstenen i modulkomponenter är idén om själv inneslutning. Allt som komponenten gör är innesluten i själva objektet. Komponenten kan behöva andra delar för att göra sin talan användbart, men de donâ € t direkt påverka komponenten. En bilmotor är ett bra exempel på denna idé: det är komplett och separat från bilen, men utan resten av delarna, doesnâ det € t faktiskt göra något när det körs.

Det är där modulkomponenter skiljer sig från utbytbara komponenter. Modulära bitar är diskreta delar av ett system, till exempel en bilmotor. En utbytbar del är ett objekt som inte har någon funktion tills den är placerad med andra objekt, som ett bälte i motorn. Om ett bälte satt på marken, couldnâ det € t faktiskt utför en funktion utan att motorn, medan motorn fortfarande kan fungera.

En annan viktig faktor för att definiera en modulkomponent är i dess funktion. En modulär pjäs normalt utför en komplicerad åtgärd, utöver vad en enda utbytbar del kan göra. Att gå tillbaka till föregående exempel har en fullt fungerande motor betydligt fler användningsområden än ett enda motorbälte. Även om de två användes i andra än i en bil ställen, de åtgärder som är möjliga med motorn är långt högre än någon av dess beståndsdelar.

Denna funktion är typiskt en del av en större bild. När modulkomponenter är i sig själva, de är sällan användbart. När samma komponenter är anslutna, kommer de att bli större än någon del individuellt. Varje komponent är fortfarande separata och utföra en enda funktion, men när alla dessa funktioner kombineras, skapar det en större helhet.

Medan de flesta modulära system är sammankopplade, inte alla modulära komponenter behöver andra bitar för att fungera, såsom i fallet med modulära möbler. Medan en modulär skrivbord kan se märkligt i sig, är det fortfarande ett skrivbord och fortfarande fungerar lika bra som alla andra skrivbord. När andra komponenter, som en ytterligare hörnskrivbord eller Hutch, sättes till systemet, ser skrivbordet mer korrekt och fungerar bättre.

  • En bil motor är ett exempel på en modulär komponent.