Vilka faktorer påverkar Discogram Kostnader?

March 2

Discogram kostnaderna ingår avgifter för utförandet av testet själv liksom tolkningen av resultaten. När en vårdgivare rekommenderar denna imaging study, typiskt att forska i orsakerna till ryggsmärtor, kan patienten begära en uppskattning och kan be om information om specifika kostnader. Det är viktigt att se till att den förväntade kostnaden ingår både de tekniska och arvoden för testet. Dessa avgifter är ofta faktureras separat eftersom den tekniska avgiften går till kliniken där testet utförs och den professionella avgiften riktas till vårdgivaren som läser resultaten.

I denna medicinsk bildbehandling studie patienterna får sedering och lokalbedövning för att låta en tekniker att injicera färgämne i specifika skivor i ryggraden, inklusive en referensskiva. Kontorsmaskiner följer rörelsen av färgämnet och kan lyfta läckor som tyder på att en skiva har spruckit eller riskerar att brista. En vårdgivare kan rekommendera en discogram om andra imaging studier misslyckas med att visa skiv skador men patienten fortfarande upplever smärta i överensstämmelse med diskproblem.

Den tekniska sidan av discogram kostnader ingår arvoden för de mediciner som används, lokaler, utrustning och personal som administrerar testet. Dessa kostnader kan öka om patienter behöver skanningar av flera skivor eller komplikationer uppstår under imaging study. Om patienten får en allergisk reaktion, till exempel, kan akutvård vara nödvändig och detta kan vara dyra. Patienter som behöver stöd under testet, som syre för att hjälpa dem att andas, kan ha högre discogram kostnader samt på grund av deras ökade tekniska behov.

Tolkning av en discogram brukar citeras med ett schablonbelopp för consultantâ € s utvärdering av resultaten. Det kan vara möjligt att få konkurrerande offerter för att få en uppfattning om de olika tillgängliga priser. Mer ansedda experter kan vara dyrare, liksom människor i mer avlägsna områden, eftersom de har färre patienter och kan behöva ta mer betalt. Patienterna bör vara medvetna om att det kan ta flera dagar att få resultat, och de tekniker som utför testet kanske inte kan lämna information.

Patienter oroar discogram kostnader har flera alternativ. Om de bär försäkring, kunde de begära en preauthorization för testet för att bekräfta att den kommer att täckas och få information om storleken på copayment som kan krävas. En del anläggningar kan erbjuda en rabatt till människor som betalar i sin helhet vid tidpunkten för ett förfarande, för patienter som inte bär försäkring, eller kan erbjuda betalning planer för att hjälpa till med discogram kostnader. Itâ € s också möjligt att en patient kan vara berättigade till ekonomiskt stöd genom ett statligt program, sjukhus administrerat patientens stödfond, eller gemenskap välgörenhet.

  • I en discogram, tekniker injicera färgämne i specifika skivor i ryggraden för avbildning.
  • Discograms används för att undersöka orsakerna till ryggsmärtor.