Vad är en illustration essä?

October 15

En illustration uppsats är ett skriftligt arbete som används för att ge illustrationer eller exempel på ett särskilt ämne för att demonstrera en punkt om det. Ungefär som andra typer av essäer, börjar detta papper ofta med en avhandling uttalande som ger den stora övergripande temat för arbetet och ger vägledning om vad som bör förväntas av en läsare. Detta följs sedan av ett antal exempel i illustrationen uppsats som stöder avhandling uttalande. Även om det finns belysande element i andra typer av essäer, såsom en argumenterande man, bör denna typ av arbete sakna argument eller åsikt.

Även kallad ett exempel essä, en illustration essä typiskt skriven för att ge exempel på något som är i fokus för papperet. Dessa essäer brukar börja med en avhandling uttalande som ger en allmän uppfattning om orsaken bakom papperet. Någon skriver en illustration essä om skildringen av våld i medierna, till exempel, kan ha en avhandling uttalande som tyder på att det finns många nyhetsrapporter om våld. Den här typen av uttalande indikerar inte någon särskild åsikt eller uppfattning av dessa rapporter, men hävdar istället helt enkelt att de inträffar och kan hittas.

När avhandling uttalande i en illustration uppsats presenteras, då bevis bör användas för att stödja det. Detta kommer vanligtvis i form av exempel eller illustrationer av avhandling uttalande i handling, som dessa essäer härleda sitt namn. En av de vanligaste typerna av exemplen är en "specifik illustration." Det här är ett exempel som faktiskt inträffat och ger verkliga och konkreta bevis för att stödja den viktigaste punkten i uppsatsen.

En "typisk illustration" är ett exempel som är generell och ganska generisk, utan att ge specifik information från en viss källa. Detta kan vara information från en enkät eller analys av rapporter som ger relevant information som inte handlar om någon specifik händelse. Det finns också "hypotetiska illustrationer" som kan användas i en illustration uppsats. Detta är exempel som inte faktiskt förekommer, men som tjänar till att ge en läsaren en allmän känsla av hur något kan hända.

Även om strukturen av en illustration essä kan likna argumente papper, är det viktigt för författaren att inte indikera en viss ståndpunkt eller argument i den. Syftet med denna uppsats är att ge information och exempel på något, så att läsarna kan komma att förstå att det finns och se hur det tar form genom olika illustrationer. Detta kan lätt utvidgas till en argumenterande uppsats, med hjälp av exempel som stöder en viss ståndpunkt eller åsikt om ett ämne.

  • En illustration uppsats typiskt skriven för att ge exempel på något som är i fokus för papperet.