Vilka är de olika orsaker till blodig avföring?

July 5

Blodig avföring är ett symptom som kan orsakas av ett antal gastrointestinala problem. Avses i medicinska termer som hematochezi kan blodig avföring vara antingen synlig eller inte. När det finns synliga tecken, patienterna är bättre på att beskriva sina symptom till sin läkare. Ibland blodet inte syns, men är närvarande i avföring oavsett. Detta bekräftas av fekal ockult blodtestning. Vare synlig eller inte, är blodig avföring orsakas av blödning någonstans längs magtarmkanalen.

En av de första saker att ge den första ledtråden till läkare som till orsaken till blodig avföring är färgen på blodet. Typiskt, desto ljusare röda blodet, desto närmare till rektum blödningen sker. Ju längre bort från ändtarmen blodkällan är, desto längre blodet kvar i mag-tarmkanalen. När blodet passerar genom tarmkanalen, är det bryts ner av bakterier, vrida det mörkare eller ens svart. Svart "tjärliknande" avföring är medicinskt kallas melena.

Blod i avföringen är ofta ett symptom på en mängd ofarliga gastrointestinala tillstånd såsom hemorrojder eller en analfissur, men kan också vara ett symptom på mer allvarliga tillstånd som magen eller tjocktarmscancer. Blodig avföring kan också orsakas av Crohns sjukdom, divertikulit, magsår, och alla tillstånd som kan vara osäkra, men tidigare diagnosen colon irritabile.

För att en läkare att diagnostisera orsaken till blodig avföring, kan de först bekräfta att blodet verkligen är närvarande genom att göra en fekal test. Den allmänna placeringen av gastrointestinal blödning kan bestämmas genom färgen på blod i avföringen, men visuell inspektion av mag-tarmkanalen är enda sättet för en läkare att vara säker på platsen. Ljus röd eller rödbrun blod i avföringen kommer sannolikt föranleda en koloskopi, medan svart eller tjärliknande avföring kan föran matstrupen inspektion. Omfattning av provning för diagnos kommer att bero på svårighetsgraden och frekvensen av blödning, liksom andra symtom.

Blodig avföring inte alltid indikerar en sjukdom. I själva verket kan detta symtom vara mycket mild och sällan till följd av förstoppning, hemorrojder, eller till och med efter magen virus som orsakade svåra eller våldsamma kräkningar. Om blod finns i små mängder och på toalettpapper bara, helt enkelt vara medveten om eventuella nya eller utveckla symtom. Sällan och mild blodig avföring är ingen anledning till oro och samtidigt värt att nämna med din läkare, inte kan kräva omedelbar läkarvård. Men om blodig avföring förekommer med andra symtom, speciellt feber, magkramper, rektal blödning, eller kvarstår i flera dagar, kontakta läkare.

  • Förstoppning kan orsaka blodig avföring.
  • Vissa förhållanden där kolon kan orsaka blodig avföring.
  • En person bör rådgöra med sin läkare om han eller hon upplever blodig avföring tillsammans med svår magkramper.
  • Klarrött blod i avföringen tyder oftast på att blödningen ligger närmare ändtarmen.
  • Irritable bowel syndrome och liknande förhållanden kan vara orsaken till blodig avföring.
  • Sår i magsäcken kan orsaka blodig avföring.
  • Ett tillstånd så allvarligt som tjocktarmscancer kan orsaka blodig avföring.