Vad är skådespelsmusik?

July 11

Skådespelsmusik är musik som används för att följa med en dramatisk prestanda. Det kan utnyttjas för pjäser, radioprogram, filmer och tv, och skådespelsmusik är ofta en mycket viktig del av en produktion, särskilt i filmvärlden. Beroende på produktionen, kan scenmusiken bestå specifikt för produktion, eller redan existerande musik kan användas; När skådespelsmusik är beställd speciellt för en prestation, kan det bli dyrt för producenterna.

Idén om scenmusiken är ganska gamla: grekerna, till exempel, används skådespelsmusik i sina pjäser och tillvaratar de rika kropp ritual liturgi för att förbättra utseendet, humör, och känslan av deras framföranden på scenen. Många forntida asiatiska scenkonst använder också skådespelsmusik, och som med grekerna, musiken hade ofta mycket specifika symbolisk innebörd som skulle ha varit väl förstås av personer i publiken.

Populariteten av scenmusiken i prestanda har vaxat och avtagit historiskt, men aldrig försvunnit helt och hållet. Detta kan betraktas som ett vittnesbörd om kraften i musiken, eftersom musiken kan helt förändra stämningen och tonen i ett stycke på ett sätt som inte skulle kunna åstadkommas på annat sätt. Musik kan lysa en scen, skapa spänning eller streck sorg eller skräck av en händelse, och några skådespelsmusik har gått vidare till att bli kända i sin egen rätt. Många klassiska kompositörer, exempelvis sammansatta stycken för pjäser och andra uppträdanden som senare kom att användas i fristående prestanda.

Skådespelsmusik fyller intervallerna mellan scener och handlingar, fungerar som en bakgrund för dialog, och ibland blir stjärnan i en scen, som i fallet med en dansscen i en film. Sammansättning av skådespelsmusik kan vara mycket utmanande, eftersom kompositören måste kunna framkalla önskat läge medan du arbetar inom mycket specifika scen och tidsbegränsningar. Beroende på projektet kan en kompositör arbetar ensam, med syntar och andra verktyg, eller han eller hon kan utnyttja en svit av musiker som sträcker sig från en kvartett till en orkester för att få önskat ljud.

Tecken ofta berikas av scenmusiken som åtföljer dem, med många stora karaktärer har sina egna teman. Kompositörer kan också skapa musikaliska teman relaterade till specifika händelser i prestanda, som en kärlekstema för två karaktärer, eller ett tema som är tänkt att frammana den antagonistiskt förhållande mellan två tecken. Medan tittare och lyssnare är ofta omedvetna om vikten av skådespelsmusik, att vara medveten om det medan absorbera en prestation kan vara mycket avslöjande.

  • Skådespelsmusik kan stryka sorg av en händelse.
  • Skådespelsmusik kan utnyttjas för radioprogram.
  • Oavsiktligt musik kan förändra stämningen och tonen i ett stycke på ett sätt som inte skulle kunna åstadkommas på annat sätt.