Vad är en guide Tube?

October 23

En styrröret är en cylindrisk väg som används för att styra en rad olika verktyg och fästelement. De är ofta gjorda av flexibla och tåliga plastpolymerer. Styrrör är vanligtvis installeras för att säkerställa exakthet och precision under en sekundär process. Tillverkarna ibland anställa dem för att styra likformigheten produkt montering. Medicinska procedurer som kräver regelbundet underhåll kan underlättas genom styrrör kvar i kroppen för att tillåta omedelbar åtkomst för läkare.

Styrrör skapa en obehindrad bana för att minska komplikationer och öka likformighet. De är en viktig del av en mängd olika tillverkningsprocesser. Både mänskliga och mekaniska produktmonteringsprocesser kan styras med styrrör. Ingenjörer anpassa allmänhet och testa positionen av dessa rör. Tillverkarna lita på tillförlitligheten hos ett styrrör för att minska fel och minska den totala avfalls.

De flesta styrrör kapas till längd för att passa deras individuella ändamål. En installerare mäter avståndet från målläget till åtkomstpunkten. Extra längd kan tillsättas för att rymma flexibla styrrör material och förbättra tillgången. Den anpassade skuren rörlängd installeras sedan och säkras med tryck, lim eller en specialiserad fästanordning. Vissa styrrören är konstruerade för att avlägsnas och kasseras efter deras avsedda ändamål serveras.

Blodbanken tekniker använder ofta styrrör vid upprättandet blod. Ett sterilt rör sätts in i armen med en nål och lämnas på plats medan flera behållare är fästa. Detta gör jobbet av phlebotomist lättare och ökar den totala effektiviteten i blodet ritningsprocessen. Lämnar slangen på plats tills hela processen är klar minskar skador på blodkärl och ökar komforten för patienten. Styrrör allmänhet kastas som medicinskt avfall i slutet av förfarandet.

Styrrör har ett utbud av diametrar och mönster för att skapa tillräckligt med inre utrymme. Vissa är styva för att upprätthålla en viss sökväg trots yttre påtryckningar. Rör gjorda för att vägleda verktyg kan göras tydliga material för att göra det möjligt för operatören att se vad de gör. Återanvändbara rören kan dras ut och installeras flera gånger för att säkerställa noggrannheten.

Vridna eller snodda styrrör omdirigera eller stoppa utvecklingen av den inre föremål eller material. Skadade slangar kan generellt bytas eller justeras för att förhindra framtida komplikationer. När behövs ersättare, kan styrrör ofta beställas direkt från tillverkaren från en produktkatalog eller manuell.

  • Styrrör används ofta för att öka effektiviteten under bloddragningsprocessen.