Vad är ett tand Bur?

April 21

Ett dentalt borr är en specialiserad borr som används inom tandvården. Den är införd i en tandläkarborr och används för att avlägsna skadat material från en patients tand för att förbereda den för påfyllning. Det finns några särskilda behov som måste åtgärdas inom design och tillverkning av dentala borr, inklusive oro infektionskontroll, patientkomfort och effektivitet. Många företag gör dentala borr och andra tand tillbehör, ge dem via kataloger och specialleverantörer.

Den typiska dentala borret innefattar ett skaft för införande i borren, en hals fäst till skaftet, och ett huvud, som innehåller själva borrkrona. Bitar är typiskt gjorda med mycket starka metallegeringar och kan beläggas med material såsom industridiamanter och volframkarbid. Tänder är extremt hårt och hållbart, ett drag vanligtvis önskvärt eftersom det håller tänderna friska, men när de är borrade, behövs en mycket kraftfull och skarp borr för att flytta mellan tänderna så effektivt och rent som möjligt.

Vinkeln på dentala borr kan ändras för olika typer av arbete, som kan bladen på lite. Företagen brukar erbjuda ett omfattande lineup, indelade efter nummer för att göra det enkelt för tandläkare för att identifiera de produkter de vill. Standardiserade nummersystem används i vissa regioner för att underlätta köpprocessen, vilket gör tandläkare att köpa utbytbara produkter för sina borrar.

Både engångs och återanvändbara dentala borr finns tillgängliga. En återanvändbar tand borr är avsedd för flera användningsområden. Efter varje användning måste det rengöras från detritus och steriliseras så det blir säkert för användning på en annan patient. Engångs borr används en gång och sedan kastas. Det finns ett antal fördelar för engångsprodukter inklusive försäkran om att alltid arbeta med en vass borr, minskning av infektionsrisker, och begränsning av stick- och skärskador orsakade av att komma i kontakt med de vassa kanterna på borren vid hantering och sterilisering det.

Många tandläkare har en föredragen tand bur varumärke, baserat på deras erfarenhet av olika produkter. Företag ger ofta prov för att låta tandläkare att prova sina produkter, med målet att locka etablerade tandläkare i kopplings lojaliteter, eller få nya tandläkare intresserade av deras produkter. Kostnaden för borr varierar. Engångs borr är billigare eftersom de inte behöver utformas med återanvändning i åtanke, medan återanvändbara borr kan vara dyrare, eftersom de måste kunna stå emot flera användningsområden, hög värme i samband med sterilisering, och starka kemikalier som används för att avlägsna smitt material.

  • Tandläkare använder ofta ett dentalt borr - eller special borr för tänderna - när de förbereder att tillämpa en fyllning.
  • Vinkeln på dentalt borr kan ändras för olika typer av arbete.
  • Ett dentalt borr kan användas för att avlägsna skada emaljen innan en tand fylles.