Vilka är de olika redovisnings Roller?

November 9

Redovisning är hur de flesta företag räkna poäng av sin operativa prestanda. Istället för att använda subjektiva åtgärder för att mäta prestanda, möjliggör redovisning av en rättfram mätning i termer av vinst och pengar betalas. Många redovisningsroller existerar i företagsklimatet. Clerks, personal revisorer, handledare, och controllers är de vanligaste rollerna i ett räkenskapsverk. Dessa individer hantera uppgifter såsom leverantörsskulder eller fordringar, utstationering journalanteckningar, undertecknar av på reskontra och tidskrifter, inställningsredovisningsprincip, och skapa ekonomiska direktiv för företaget.

Att arbeta som revisor kräver inte nödvändigtvis en formell högskoleexamen. Individer kan få en position som arbetar som antingen en bokhållare eller bokförings kontorist, som ofta är de lägsta positioner inom ett räkenskapsverk. Redovisnings kontorister kan skicka anteckningar, granska fakturor, hantera kundförfrågningar, förena konton eller är chef tidskrifter i redovisningsboken. Dessa bokförings roller behöver ofta direkt övervakning från en individ som har en examen och / eller professionell redovisning licens. Bokhållare och redovisnings kontorister kanske inte kan hantera komplexa redovisningsuppgifter, eftersom de inte har den utbildning för denna process.

Personal revisorer är nästa nivå i termer av övergripande redovisningsroller. De flesta organisationer använder personal revisorer för att hantera merparten av finansiella transaktioner. Personal revisorer kan skicka journalanteckningar, skapa avstämningar, förbereda bokslut, stäng bokförings huvudbok och förbereda eller avsluta något ad hoc-projekt som ges av arbetsledare och chefer. Även om dessa uppgifter är mycket liknar en bokhållare, kommer skillnaden från uppfattningen bland redovisningsroller. Under en extern granskning, företagen kommer degreed personal revisorer har en bättre chans att klara några frågor angående frågor om möjligheten för sina revisorer hanterar finansiella transaktioner.

Redovisnings roller kräver också en mid-level manager att övervaka revisorer. Tillsynsmyndigheterna kommer ofta övervaka bokhållare och redovisnings kontorister, medan redovisningschefer kommer att övervaka en hel uppdelning av revisorer. Till exempel kan en högre tjänstemän revisor fungera som en handledare över personal revisorer, bokhållare eller kontorister. Redovisningschefer kommer att övervaka en hel grupp eller delning av revisorer, såsom leverantörsskulder, allmän redovisning, anläggningstillgångar eller stats analytiker.

Controllers är ofta den högsta positionen i ett räkenskapsverk. En regulator kommer att sätta redovisningsprincip för kontoret och övervaka alla åtgärder från de övriga redovisningsroller. Denna position är också samverkan mellan intern och extern kommunikation. Revisorer som granskar companyâ € s finansiella informationen kommer att arbeta med regulatorn att skapa schemat och avsluta processen. Chefer och övre ledning kommer också lita på kontrollenheten för att förbereda och granska bokslutet för organisationen, vilket representerar den finansiella hälsan hos företaget.

  • En anställd revisor bidrar till att upprätthålla den ekonomiska redovisningen i ett företag.
  • Juridisk bakgrund måste ha god kommunikationsförmåga eftersom de träffa kunder på en regelbunden basis.
  • En redovisnings handledare övervakar redovisning kontorister och bokhållare.
  • En redovisnings kontorist inte nödvändigtvis behöver en högskoleexamen, men utan man kan inte stiga till en övervakande roll.