Vilka är farorna med Tea Tree Oil för hundar?

August 18

Enligt vissa veterinärer och djurexperter, kan tea tree-olja vara giftiga för hundar när dess intas eller absorberas genom huden. Det är också misstänkt att du använder tea tree olja för hundar kan också orsaka leverskador. Oavsiktligt intag av tea tree olja kan orsaka gastrointestinala symtom hos hundar också. Dessutom har det förekommit rapporter om hundar som lider av neurologiska skador från användningen av denna olja.

Eteriska oljor är i allmänhet inte rekommenderas för användning på hundar, eftersom dessa högkoncentrerade produkter kan ha skadliga effekter, särskilt för ett litet djur. Vissa experter hävdar att användning av tea tree olja schampo är säkert för hundar, men behålla det bör användas med försiktighet. Många veterinärer rekommenderar inte användning av någon tea tree olja produkt på små djur, inklusive katter och hundar.

Många experter tror att oljan kan leda till allvarliga skador på en hunds andningsorganen och lever. Genom intag tea tree-olja, kan neurologiska störningar skada hundens balans och koordination. Vissa hundar har också upplevt anfall efter att ha utsatts för tea tree oljeprodukter under en tidsperiod.

I svåra fall av toxicitet, kan en hund drabbas av förlamning eller koma. I rapporterade fall hade dessa symptom förekommit vid användning av outspädd tea tree-olja. Experter generellt överens om att denna olja aldrig bör användas i en outspädd form, antingen för sällskapsdjur eller för människor.

Som med alla medicin eller naturläkemedel som, tea tree olja används lokalt på hundar kan producera allergiska reaktioner. Även i en utspädd form, har oljan potential att orsaka symptom hos djur med känsliga frågor eller allergier. Några symptom på allergisk reaktion mot tea tree olja för hundar inkluderar nysningar, nässelutslag, hudutslag, och andningssvårigheter. En hund som upplever något av dessa symtom efter att ha utsatts för tea tree oljeprodukter ska få snabb veterinärvård.

Tea tree olja används ofta som ett effektivt lopp repellerande, och det kan finnas i andra hundvårdsprodukter samt. När det används ofta, kan de gifter från oljan ansamlas vid en gradvis takt, inte orsakar märkbara symptom tidigt. De tidiga symtom på toxicitet från tea tree olja är letargi och aptitlöshet. När sådana symtom uppstår, kan hunden har redan lidit skada viktiga organ.

  • Tea tree olja.
  • Tea tree olja kan vara giftiga för hundar vid förtäring eller absorberas genom huden.
  • Tea tree olja kan vara effektiva i att repellera loppor, vilka är små insekter som biter och suger blod av människor och djur.
  • Nysningar, nässelutslag och andningssvårigheter är några eventuella allergiska reaktioner av tea tree olja för hundar.
  • Vissa experter tror att tea tree-olja kan skada en hund lever och andningsorganen.