Vad är tillämpad lingvistik?

December 27

Tillämpad lingvistik är ett visst område av språklig prospektering som inte bara studerar lingvistik på ett teoretiskt sätt, utan också undersöker hur språket har en verklig inverkan på samhället och på peopleâ € s liv. Denna typ av studie kan genomföras och utnyttjas på ett antal olika sätt, och kan överlappa med forskning i vissa relaterade områden såsom sociologi, psykologi, kommunikation, och mång studier. Tillämpad lingvistik undersöker mänskligt språk, eller språk, och gäller förståelsen av mänskligt tänkande och beteende som vunnits genom en sådan undersökning till verkliga problem och applikationer som kan användas på olika sätt.

Ett av de främsta sätten på vilket tillämpad lingvistik skiljer sig från andra språkliga området är att den information som erhålls genom forskning kan vara relevanta för andra discipliner. En språklig forskare kan till exempel studera hur olika språkljud eller fonetiska skillnader har utvecklats på ett språk under hundratals år. Även om detta kan vara användbart för större förståelse för den språkliga utvecklingen, kan den inte nödvändigtvis har en direkt användning för någon i ett annat fält eller för praktisk språklig förståelse. Någon som arbetar i tillämpad lingvistik, å andra sidan kan studera hur olika fonetiska ljud förekommer i olika språk och använda den informationen på ett praktiskt sätt.

En logoped, till exempel, använder ofta begrepp och kunskaper som vunnits genom tillämpad lingvistik för att hjälpa någon att övervinna en accent eller talsvårigheter. Likaså ny utveckling inom närliggande områden såsom psykologi eller sociologi kan ske genom forskning och förståelse vunnits genom tillämpad lingvistik. En psykolog kan överväga ordval och användning i ett brev eller talat inspelningen att lära sig om det tänke eller attityden hos en viss person. Denna typ av information kan användas av någon för att analysera ett brev skrivet till en framstående offentlig person eller politiker att bestämma att författaren i denna skrivelse kan ha en våldsam hållning.

På samma sätt kan en sociolog utnyttja tillämpad lingvistik för att förstå hur människor som talar olika språk kan överbrygga språkbarriärer. Detta kan användas för att hjälpa människor med att lära sig ett nytt språk eller för att hjälpa någon från en kultur att de inte oavsiktligt förolämpa en person från en annan kultur. Tillämpad lingvistik kan också användas för att förstå förändringar och pågående utvecklingen av ett språk för olika ändamål. Någon skriver ett nytt datorprogram för ordbehandling, till exempel, kan använda vissa språkliga begrepp för att bättre framtidssäkra programmet mot ny utveckling inom språk för år framöver.

  • Tillämpad lingvistik undersöker hur språket har en verklig inverkan på samhället och på peopleâ € s liv.
  • Information vunnits genom lingvistik forskning kan vara relevanta för andra discipliner.