Vad är en medicinsk avfallspanna?

July 24

En medicinsk avfallspanna är en ugn som når mycket höga temperaturer och används för att förstöra medicinska avfallsprodukter. Detta kan omfatta anordningar och förnödenheter som används för att behandla patienter såväl som biologiskt avfall såsom blod eller vävnad. Det är i allmänhet strängare riktlinjer dikter vilka objekt måste brännas och som kan ingå i ett omhändertagande område. Vissa förbrännings ligger på sjukhus eller vårdcentral lokaler, medan andra ligger i separata platser.

När som ligger i en vårdcentral, är det medicinska avfallspanna ofta placerad någonstans i källaren eller bottenvåningen i byggnaden. Den största fördelen med att använda en förbränningsugn för att göra sig av med medicinsk behandling biprodukter är att värmen dödar alla potentiellt skadliga och smittsamma sjukdomar som kan förekomma i sådant avfall. Detta omvandlar avfall till aska som är helt desinficeras och säker för borttagning om det behövs.

När användningen av en medicinsk avfallspanna sker utanför ett sjukhus måste särskild försiktighet iakttas för att förhindra spridning av sjukdomen under transport. Avfall är i allmänhet placeras i tjocka biohazard väskor och förseglas lufttätt för att förhindra läckage. Avfallet ofta märkt så att entreprenörerna senare vet exakt vad de har att göra med. Det finns specialiserade proffs som plockar upp avfallet och transporterar den till förbränningsugnen. Dessa personer är i allmänhet särskilt utbildade för att hantera sådant avfall utan att sprida sjukdomar.

Djur sjukhus och vårdcentraler måste också använda ett medicinskt avfallspanna eftersom många sjukdomar som infekterar husdjur och andra djur kan förorena människor antingen direkt eller indirekt. Många veterinär sjukhus har dem på plats, även om det ibland klappa förbrännings finns i kennlar och andra liknande platser. Dessa platser kan förbränna avfallet, utan även hela husdjur för kremering ändamål. Ägarna kan sedan spara askan i en urna, ungefär som i kremering processen hos människor.

Underlåtenhet att kasta eller förstöra medicinskt avfall kan vara till skada för folkhälsan. Blod, vävnader, nålar, nedsmutsade material, och andra objekt kan lätt hamna i marken eller vattnet och förorenar de omgivande områdena. Avfall, före verkställigheten av stränga lagar om sitt förfogande, har varit kända för att tvätta upp på stränder och andra platser där de kan utgöra ett hot mot djur och människor.

  • Vissa vårdcentraler har förbränningsanläggningar för biologiskt avfall på plats.
  • Medicinsk avfallsförbränningsanläggningar används generellt för att göra sig av med allt som kan sprida smitta.
  • En biologisk fara tecken, som används för att märka medicinskt avfall.