Nätverksadministration: Active Directory Domain Creation

September 3

Domäner är en viktig komponent i Active Directory-struktur. För att skapa en domän, börjar du genom att utse en Windows Server 2008 R2-systemet att vara den nya domänen controller. Du kan göra det genom att använda Konfigurera servern Wizard. Den här guiden startas automatiskt när du först installerar Windows Server 2008 R2. Däremot kan du starta den när som helst genom att välja Start → Administrationsverktyg → konfigurera servern.

Från Konfigurera servern guiden väljer Domain Controller (Active Directory) för att starta guiden Installera Active Directory. Den här guiden kan du skapa en ny domän genom att välja domänkontrollant för en alternativ ny domän. Du kan också skapa en ny skog eller skapa den nya domänen i en befintlig skog.

Den guiden Installera Active Directory frågar efter ett namn på den nya domänen. Om du skapar den första domänen för nätverket, använd ditt företags domännamn, till exempel NimbusBroom.com. Om du skapar en underdomän, använda ett namn som Sales.NimbusBroom.com.