Vad är en Business Tax kvitto?

January 28

En företagsskatt kvitto är ett juridiskt dokument som ger bevis ett företag har betalat de skatter som behövs för att driva och underhålla ett företag licens i god ställning för ett visst beskattningsår. Företagen måste kunna producera detta dokument på begäran och kan bli föremål för sanktioner, om den är inaktuell eller verksamheten felaktigt hävdade en lägre skattesats för verksamheten. Företag osäker på vilket skatterna de ska betala kan be skatteindrivare för mer information.

Verksamheten skatteintäkt ger namnet på verksamheten och det av ägaren, tillsammans med information om plats och typ av näringstillstånd det innehar. Den visar också hur mycket betald skatt och perioden. Om företagets ägare säljer under året som omfattas av mottagandet, är verksamheten skatteintäkt överföras till den nya ägaren.

Företagen kan inte juridiskt fungera utan en företagsskatt kvitto. En inspektör kan utföra ett svep av företag för att kontrollera dem som verkar utan lämpliga licenser och alla företag som är skyldiga kvarskatt. Det bötesbelopp på grund kan variera, och ett företag kan kanske hävda att det verkligen inte visste eller fått felaktig information, och förtjänar därför en paus på straffavgiften. Vanligtvis tullindrivaren beslutar om att vara överseende med böter, och det kan hjälpa till att visa bevis som stödjer påståendet, till exempel en kopia av ett mail från en statligt anställd med felaktig information om affärs skatter.

I vissa regioner, kan det vara nödvändigt att visa en verksamhetstillstånd och andra juridiska dokument, inklusive företagsskatt kvittot. Förutom att visa den här informationen, är det en bra idé att göra en kopia för filerna, och för att hålla en kopia på en säker plats med annat viktigt material som gärningar och lånedokumentationen. Detta kan vara viktigt i händelse av en översvämning, brand eller liknande nödsituation som gör det omöjligt att återinträda i verksamheten under en viss tid.

Typiskt en företagsskatt kvitto har en tätning och underskrift för att göra det svårt att förfalska. Varje region hanterar kvitton på olika sätt, och de kan variera från år till år, samt vara annorlunda på grund av affärs typ. Företag kan oftast få dubbla kopior, ibland mot en avgift, om något händer med den ursprungliga verksamheten skatteinbetalningen. De kommer att behöva ge skatteindrivare med företagsnamn och ägare, och kan behöva erbjuda legitimation.

  • Kvittot bevisar att ett företag har lämnat in och betalat sina skatter.