Hur väljer jag det bästa nätsladd?

January 9

När du försöker att välja den bästa nätkabeln för alla program, måste du välja en sladd med den tyngsta tråd. Du bör också välja från endast den nätsladd val som inkluderar en jordstiftet på stickkontakten. Om nätkabeln kommer att användas i en våt miljö, kan en förseglad plugg design också vara fördelaktigt för dig. När du väljer en sladd som ska användas på en byggarbetsplats, är färgen vanligen en avgörande faktor när man väljer den bästa sladden möjligt. Andra överväganden när du försöker att besluta om den bästa sladden tillgängliga för dig är sladdens längd, antal försäljningsställen och strömstyrka.

Vanligtvis kallas en förlängningssladd på grund av möjligheten av sladden att utvidga användningen av el från vägguttaget, ger den bästa nätsladden ofta mycket mer än enkla el. När du väljer en potentiell nätsladd, kan du skydda både dig själv och dina verktyg genom att välja en sladd med en ordentlig jordsystem. Detta kommer att skydda användaren mot elektriska stötar om sladden råkar skäras eller nicked och kommer i kontakt med vatten. Några av de bättre sladdar införliva även ett överspänningsskydd i utformningen av nätsladden för att skydda dina verktyg mot oförutsedda överspänningar.

Om möjligt bör du aldrig välja en mycket tunn sladd. Denna typ av sladd har ofta lätta spårvidd tråd som är benägna att överhettas under lasten av vissa typer av elverktyg. Du kommer vanligtvis att vara bättre med en stor diameter nätsladd. Detta gäller särskilt om drift mer än en elverktyg eller enhet i ett enda elsladd. Också ett plus när man väljer en elektrisk sladd för användning på en byggarbetsplats är en sladd som innehåller en tung nylonlina inuti den elektriska sladden; Detta gör att du kan dra ett elverktyg upp till högre höjder med den elektriska sladden utan att skada sladden.

Färgen på en nätsladd kan också vara en avgörande faktor när du försöker välja den bästa sladd för en given tillämpning. Genom att välja en färggrann elsladd är utlösnings olyckor minskas med lätt se sladd. Det är också mindre sannolikt att oavsiktligt skära igenom en ljus nätsladden. Den mycket synliga, färgade sladden är inte lätt förloras i härva som så ofta är fallet på en arbetsplats.