Vilka är de olika typerna av Planer Parts?

January 16

Fräsar är en typ av verktyg för träbearbetning som typiskt används för att jämna eller utjämna en träyta. Medan många olika typer av hyvel delar är tillgängliga, en typ som ersätts oftare än de flesta är hyveln bladet. Hyvel klämmor används för att klämma in hyvelstål och måste manipuleras samtidigt byte av kniv. Dessutom, eftersom många hyvlar är handhållna enheter, de har oftast handtag, av vilka några är bekvämare än andra. Slutligen är olika små hyvel delar som behövs för att hålla dessa verktyg fungerar korrekt, såsom skruvar, bultar och brickor.

Bland de vanligaste utbytta hyvel delar är hyvelblad. Hyvelblad är en del av en hyvel fungerar korrekt, och de så småningom bli matt och måste antingen bytas ut eller slipas. Inte alla hyvelstål kan slipas, så många människor befinner sig byte av knivar av nödvändighet. Hyvelblad är gjorda av vanligt stål, laminverktygsstål eller hårdmetall. Kvaliteten och tålig en hyvel blad varierar beroende på tillverkningskvalitet, materialkvalitet och hur bladet används.

Hyvel handtag är en annan kategori av hyvel delar som är sammanbyggda på handhållna modeller. Hyvlar använder handtagen på vanligt sätt: som ett sätt att flytta enheten runt. Dessutom är vissa hyvel handtag är bekvämare än andra; till exempel, är de ibland konstruerade för att ha ergonomiska handtag.

Ibland förbises, hyveln blad klämmor är en typ av hyvel del som tjänar ett värdefullt syfte. Hyveln bladklämma används för att hålla hyveln bladet på plats. Denna hyvel del typiskt lossas och dras åt med manipulera bultar, vilket är typiskt nödvändigt under bladbyte. En felaktigt åtdragna hyvel klämma kan vara extremt farligt, så det rekommenderas generellt att människor ser till att de är ordentligt åtdragna och i gott skick före användning.

Många små delar gått samman för att göra en hyvel den användbara bit av maskiner som den är. Till exempel är skruvar och bultar som används för att hålla samman delarna samt lossa och dra åt bladklämmor för avlägsnande och utbyte. Dessutom är brickor och bultar som används för att hålla fräsar som fungerar som avsett. Ibland kan en insexnyckel, annars känd som en insexnyckel, medföljer vid köp av en hyvel. Detta är så olika skruvar, bultar och sådana kan lätt manipuleras utan att äga några andra typer av verktyg.

  • Hand hyvlar innehåller tunna, platta blad för formning eller rakning trä.
  • Hand hyvlar, eller jack plan när de är ibland kallas, tillåter trä arbetstagare att manuellt raka ner och släta ytan av trä.
  • Allen skiftnycklar ingår ibland i hyvel kit.
  • En rikthyvel, även känd på vissa ställen som hyvel.