I kemi, vad är standard staten?

June 17

Standarden staten är en godtycklig villkoret för ett material i syfte att skapa en standardiserad referenspunkt. Detta gör att forskare och andra som vill förmedla information om de ämnen som de arbetar med att veta att människor som läser denna information kommer förstå referenspunkt som används för att mäta förändring, aktivitet, och andra egenskaper. Vissa organisationer har satt riktlinjer för att fastställa standard tillståndet för olika element och förväntar sig att deras medlemmar att följa dem.

Klassiskt, är standard hos ett material dess naturliga tillstånd, när den är vid en atmosfärs tryck eller en koncentration av 1 mol per liter. Även om detta inte är beroende av temperatur, kan vissa forskare not 77 ° F (25 ° C) som en standardtemperatur i detta tillstånd som referens, eftersom det kan vara viktigt när man diskuterar kemiska aktivitet. Med detta som riktmärke, kan en forskare lättare beskriva vad som händer när trycket och andra miljöegenskaper förändras.

Forskare kan göra antaganden om standardtillstånd av element; de förutsätts vara ren, till exempel, om inte dokumentationen anger annat. Sådana antaganden är också standardiserade för att säkerställa att forskare arbetar med samma grundläggande information. Om förvirring är troligt, kan en forskare specificera vad som menas med standardtillståndet i en given experiment eller diskussion. Trots den "standard" i namnet, kan standard stater faktiskt variera och forskare kan justera dem för att möta deras behov.

Tabeller om egenskaperna hos olika material använder standardtillståndet som referens när man beskriver sin verksamhet vid högre och lägre temperaturer, tryck och andra villkor. Detta är nollinjen att en forskare kan använda för att mäta grader av förändring. För inledande vetenskap kurser, lärare och läroböcker ofta definierar standarden anger förenklat att ge studenterna den grundläggande information som de behöver utan överväldigande dem. När eleverna utvecklas i kemi, kan de stöta på mer avancerade diskussioner om standarden anger.

De upphöjda symbol ° kan användas för att ange att ett material är i sitt standardtillstånd. I experimentell dokumentation, är det viktigt att ge information om tillståndet att material var i vid tidpunkten för ett experiment. Detta kommer att göra det enklare att testa och upprepa resultaten. I huvudsak är standardtillståndet "normal" för materialet som diskuteras. Om materialet var i en annan stat, skulle detta behöva noteras att kontextualisera resultaten.

  • En kemisk reaktion.
  • En kemist på arbetet.