Ska jag skicka mitt barn till en magnet skola?

August 7

Beslut om ett barns utbildning är alltid allvarliga sådana att göra, och föräldrar ska alltid väga sina alternativ innan de bestämmer sig sina barn till en viss typ av skola. Det finns ingen övertygande argument mot inskrivning ett barn i en magnet skola program, till exempel, men det finns några saker om magnetskolprogram som förtjänar noggrant övervägande. Vissa barn behöver utmärka sig i accelererade skolprogram, men andra kan hitta takten alltför utmanande.

En fråga att överväga är de historiska och politiska ursprunget till magnet skola programmet. Många skolsystem befann sig i potentiella brott mot federal segregeringen i skolor mandat under 1960 och 1970, så skoladministratörer provat ett antal kontroversiella metoder för att minska könsuppdelningen studenterna. Detta inkluderade den påtvingade bussa minoritetsstudenter till övervägande vita skolor ofta ligger långt från sina egna bostadsområden. Det stod snart klart att ofrivillig flyttning av eleverna var inte en populär lösning.

Magneten Skolprogrammet utformades ursprungligen för att locka de bästa och smartaste studenter från alla de traditionella offentliga skolor i området. I huvudsak har de första magnetskolor med särskild inriktning mot behoven hos begåvade studenter, som annars skulle förbli akademiskt oemotsagda i vanliga offentliga skolor. Magnet skolor fått ytterligare finansiering, hyrt eller överfört de bästa instruktörerna i distriktet och erbjöd avancerade eller alternativa kurser.

Det faktum att dessa magnetskolprogram uppfyllde också de federala segregeringen dekreten gjorde inte ont heller. Eftersom eleverna valdes ut främst på akademiska och inte rasistiska kriterier, magnet skolor verkade vara en idealisk lösning för begåvade studenter och administratörer lika. Under de mellanliggande åren, dock har tyngdpunkten till stor del flyttats från enbart begåvade eller accelererade program till en mer kosmopolitisk mix av yrkesutbildning, kreativ konst och matematik-naturvetenskap kursplaner.

En förälder kan överväga huruvida ett barn verkligen skulle ha nytta av den allt snabbare och avancerade pedagogiska tekniker som finns i en magnet skola program. Om ett barn är över genomsnittet intelligens men underpresterande i skolan, kan han eller hon behöver mer av en akademisk utmaning. Om han eller hon verkar innehåll i en traditionell kommunal skola, kan det dock vara lättare att låta honom eller henne att stanna kvar med kamrater snarare än överföring till en magnet skola.

Studerande i magnet skolprogram har en bättre chans att examen och söks ofta ut för college stipendium övervägande. I allmänhet finns det färre disciplinära problem som rapporterats i magnetskolor, och nivån på undervisning och finansiering är i allmänhet överlägsen den som finns i traditionella offentliga skolor. Detta är inte alltid sant för varje enskild magnet skola program i landet, dock, och föräldrarna kanske vill överväga privata eller socken- skolor samt offentliga magnetskolor om de känner starkt för nackdelarna med traditionella offentliga skolor.

Det finns också vissa logistiska och ekonomiska överväganden i samband med en magnet skola program. Skol system under finansiella begränsningar kanske inte regelbunden busstrafik till magnetskolor utanför en elevs egna distrikt. Föräldrar kan behöva shuttle sina barn till och från ett alternativ eller magnet skola, tillsammans med ytterligare resor för fritidsaktiviteter. Även en offentlig magnet skola kan vara billigare än en motsvarande privat eller socken- skola, kan det fortfarande finnas några dolda kostnader en familj bör tänka på innan inskrivning ett barn.

  • Barn kan ta avancerade kurser i magnetskolor.
  • De kursplaner som lärs ut på många magnet skolor betonar matematik, samhällsvetenskap, eller annan akademisk område.
  • Studerande i magnet skolprogram har en bättre chans att examen.
  • Magnet skolor är idealisk för barn som skulle gynnas av accelererad inlärning.
  • Magnet skolor är utformade för att möta behoven hos begåvade studenter.