Ändra Legend Plats

December 26

En diagrammets legend används för att förklara de olika färger eller mönster som används i ett diagram. Som standard Ark ställer legenden till höger om själva diagrammet. Du, som är den icke-konformistiska individ du är, kanske vill flytta den legenden till en annan plats i förhållande till diagrammet. Här är hur du gör det:

  1. Sätt ditt diagram som vanligt.
  2. Klicka en gång på legenden området på sjökortet. Ark visar en kontrollområde för legenden. (Se figur 1.)

    Ändra Legend Plats

    Figur 1. Modifiera legenden platsen.

  3. Klicka positioneringsstyrning, som standard höger. Ark visar en mängd olika platser där det kan placera legenden.
  4. Klicka en gång på den plats som du vill använda. Ark flyttar omedelbart legenden.
  5. Använd kontrollerna för att göra några andra ändringar önskas.
  6. Klicka på annan plats i kalkylbladet för att acceptera dina ändringar.