Snabbare Stora kalkylblad

October 19

Excel-användare letar alltid efter sätt att snabba upp stora kalkylblad. Om du använder en stor kalkylblad som har massor av statiska formler i det, kan detta tips vara till hjälp för dig.

Tänk dig följande scenario: Du har en stor kalkylblad med många hundra rader. Varje rad har ett par datakolumner och sedan en kolumn eller två som utför beräkningar på de datakolumner. När datakolumner är inställda, förändras aldrig informationen i de beräknade kolumner. Dock måste Excel fortfarande göra de beräkningar varje gång det går igenom en omräkning cykel.

Dessa omräkningar naturligtvis bromsa Excel. Du kan se om kalkylbladet är snabbare, så att du helt enkelt kopiera cellerna i kolumnerna beräknas och sedan använda Klistra in special för att klistra in dem som Värden. Formlerna ersätts med de beräknade värdena, och Excel inte längre att räkna hundratals celler som nu innehåller statiska värden.

Om du behöver för att hålla de ursprungliga formler som fanns i kolumnerna, se till att du inte väljer de övre eller nedre celler i de beräknade kolumner innan du gör ditt kopiera och klistra in. Dessa kommer att kvarstå som formler, och du kan kopiera dem efter behov vid ett senare tillfälle.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2473) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Snabbare Stora kalkylblad.