Hur Upprepa rad- och kolumnrubriker när du skriver ut i Excel 2007

October 17

Excel 2007: s kommando Print avdelningarna kan du skriva ut speciella rad- och kolumnrubriker på varje sida i rapporten. Utskrifts titlar är viktiga i flersidiga rapporter där kolumner och rader med relaterade data spilla över till andra sidor som inte längre visar rad- och kolumnrubriker.

Förväxla inte utskriftsrubriker med huvudet på en rapport. Även om båda är tryckta på varje sida, header informationstryck i den övre marginalen i rapporten; utskriftsrubriker visas alltid i kroppen av rapporten - på toppen, i fallet med rader som används som utskriftsrubriker, och till vänster, i fallet med kolumner.

Klicka på knappen Print Titlar i menyfliks fliken Sidlayout.

Den dialogrutan Utskriftsformat visas med fliken Sheet valt.

Hur Upprepa rad- och kolumnrubriker när du skriver ut i Excel 2007

Att utse kalkylbladsrader som utskriftstitlar, välj Rader till Upprepa på Top textrutan och sedan dra igenom radnumret (er) (i kalkylbladet ram) med data som du vill ska visas överst på varje sida.

Om det behövs, reducera dialogrutan Utskriftsformat till bara Upprepningsrad på Top textrutan genom att klicka på textrutan s Komprimera / Expandera knappen.

Att utse kalkylbladskolumner som utskriftsrubriker väljer Kolumn Upprepa på vänster textruta och sedan dra igenom kolonnen bokstaven (s) (i kalkylbladet ramen) med de data du vill ska visas på den vänstra kanten på varje sida.

Om det behövs, reducera dialogrutan Utskriftsformat för att bara Kolumn Upprepa på vänster textruta genom att klicka på dess Komprimera / Expandera knappen.

Hur Upprepa rad- och kolumnrubriker när du skriver ut i Excel 2007

Klicka på OK.

Du kan förhandsgranska kalkylbladet för att avgöra om utskrifts titlar är inställd.

För att rensa utskriftsrubriker från en rapport om du inte längre behöver dem, öppna fliken Blad av dialogrutan Utskriftsformat och sedan ta bort raden och kolumnen sträcker sig från Rader till Upprepa på Top och Kolumn Upprepa på vänster textrutor innan du Klicka på OK.