Vad är förhållandet mellan hjärnstammen och lillhjärnan?

August 28

Hjärnstammen och lillhjärnan har individuella roller i kognitiva funktioner och motorstyrning. I likhet med andra delar av hjärnan och kroppen som helhet, hjärnstammen och lillhjärnan har separata syften. När deras syften kombineras, blir det uppenbart hur mycket hjärnstammen och lillhjärnan är beroende av varandra, och vice versa, i övergripande funktion i hjärnan. Aktivitet kan börja i ett område, eller det kan vara samtidiga.

Ligger på baksidan av huvudet och hjärnan, är hjärnstammen en sektion på toppen av ryggmärgen. Dess huvuduppgift är att ge sensorisk och motorisk kontroll till halsen och ansiktet. Hjärnstammen inrymmer alla nervförbindelser som går från hjärnan till resten av kroppen. Den styr det centrala nervsystemet, hjärtfunktion, och andning. Dessutom hjärnstammen spelar också en avgörande roll för att upprätthålla sömn-vakna cykel.

I motsats härtill är lillhjärnan lokaliseras vid den nedre hjärnregion, sträcks under båda halvkloten, med en sektion av hjärnstammen sitter framför. Lillhjärnan reglerar också motorstyrning, som förbinder hjärnstammen och lillhjärnan tillsammans på ett sätt. Kognitiva funktioner, såsom språk, regleras av lillhjärnan. Den spelar också en roll i några känslor svar. Även om hjärnstammen har primära kontrollen över initiera rörelse. Lillhjärnan hjälper rörelser genom att hjälpa till att reglera timing och koordination.

Hjärnstammen och lillhjärnan kan vara ansvarig för att reglera olika funktioner, men också arbeta tillsammans. Om skador uppstår på lillhjärnan, är det osannolikt att förlamning skulle vara ett resultat eftersom huvud motorstyrning hanteras av hjärnstammen. Skador på hjärnstammen, kan dock leda till förlamning men det kan också orsaka en brist i andra funktioner. I vissa fall kan lillhjärnan kompensera för små skador eller skador på hjärnstammen, men bara om större kontroll inte hindras. På egen hand, inte lillhjärnan inte har förmågan att fungera som hjärnstammen gör.

När hjärnstammen och lillhjärnan fungerar normalt, de är beroende av varandra. Hjärnstammen spelar mest inflytelserika roll i de funktioner som båda organen utför. Lillhjärnan fungerar som strukturellt stöd genom medhjälp i samma funktioner som hjärnstammen, men inte i nästan samma kapacitet. Om det finns ett problem med någon av organ, är det troligt att motorstyrningen kommer att påverkas.

  • De områden av hjärnan, inklusive lillhjärnan.
  • Individer som har lidit skada på lillhjärnan kan uppleva förlust av motorisk kontroll som krävs för att utföra vanliga uppgifter, såsom borsta tänderna.