Hur man identifierar Mom Blogg Kunder

May 18

Du måste fokusera på en nisch. Marknadsföring handlar inte bara om att hitta rätt kunder, utan också om att undvika fel kunder. När du fokuserar på en nisch, är det första steget att identifiera din typiska kund.

Det andra steget går längre än att vädja till en grupp individer med ett specifikt behov, och uppmuntrar dig att tydligare definiera drag av den typ av kund du vill arbeta med.

Till exempel, om du är en coach för kvinnor i näringslivet, kommer din marknadsföring fokusera på att hitta professionella kvinnor. Men din typiska kund är en mycket mer specifik profil. Hon får

  • Vara egenföretagare eller anställd av ett företag.
  • Var en solo entreprenör eller har en personalstyrka på 20 +.
  • Arbeta bara på ideella strävanden, eller bara på vinstdrivande bolag.
  • Vara i ett visst åldersintervall eller livsstadium.
  • Arbeta i en specifik bransch, såsom miljövänliga företag eller livsmedelsrelaterade företag.
  • Har färre än fem års erfarenhet eller mer än 20.

Att få till en profil av din typiska kund innebär att identifiera vilken typ av kund du känner att du kan hjälpa de mest, utifrån dina egna erfarenheter.

Du kan börja att identifiera din perfekta klienten genom att lista de viktigaste dragen i tidigare kunder som du har haft att arbeta med de mest. Tänk dig sedan ditt drömprojekt - och tänka på vilken typ av person eller företag som skulle anställa dig för ett sådant projekt. Du kan lägga till ännu fler egenskaper till din lista som du gör guesstimations vad denna klient skulle vara.