Vad är Bulk Trucking?

October 5

Bulk lastbilstransporter är en typ av lastbil baserade linjetrafik som flyttar bulkmaterial från en plats till en annan på väg. Alla frakt anses bulkfrakt om posterna inte är förpackade, och i allmänhet säljs efter vikt eller volym snarare än enskilda delar. Bulk lastbilstransporter används ofta för att transportera vätskor, såsom bensin, eller fasta ämnen, som korn. Den utrustning som används för att transportera dessa material kan vara mycket specialiserade, vilket orsakar en del bulkfartyg att specialisera sig på transport av vissa material.

Den viktigaste uppgift en bulk lastbilstransporter tjänsten är oftast att ta de transporterade material från en produktions- eller lagringsområde, till exempel en kornhiss, till en behandlingsanläggning. Väl där kan lastbilen sedan ta den färdiga produkten till en annan distributionsanläggning där det så småningom kommer att säljas till en slutanvändare, eller det kan gå ut via en mer traditionell lastbilstjänst efter att ha förpackats för detaljhandels.

I många fall är skillnaden mellan den utrustning som behövs för bulk lastbils kontra vanlig lastbils betydande. Lastbilar som hanterar bulkmaterial måste se till att den är helt tät, eftersom de material som inte är förpackade. Dessa löst material kan gå förlorade mycket snabbt i en traditionell semi trailer. Därför är de släpvagnar, vilka används i bulk transport är dyrare, och vanligen gjord av stål, eventuellt med ett foder på insidan beroende på vad som skall transporteras.

Loading material i en lastbil används för bulkmaterial är vanligen göras annorlunda än med en traditionell lastbil, speciellt om produkten är flytande. Dessa har ofta skyddas från väder och vind, och därför är laddat i helt slutna containrar med slangar och ventiler för att styra flödet. Säd kan laddas från toppen efter en lastbil har kört in i ett lastningsområde ligger direkt nedanför där säden kommer att utelämnas från.

Mass åkerier brukar betalt per mil. Sålunda längre drag i allmänhet få debiteras högre hastigheter än kortare drag, eftersom det är en dyrare jobb. Vikt och material kan också spela en roll i den citerade pris också. Mass åkerier som kan hantera farliga material, till exempel, kan ta ut en premie för sådana tjänster på grund av de inneboende riskerna och de speciella försiktighetsåtgärder krävs.

Även bulk åkerier är ofta specialiserade på vad de gör, de fortfarande måste uppfylla alla föreskrifter något annat åkeri måste uppfylla. Detta gäller korrekt storetiketter av farliga material, viktgränser och förare timme gränser. Ofta kan dessa saker vara viktigare för bulktransporter, eftersom sanering från olyckor kan bli svårare och dyrare med varor som inte är förpackade.

  • Bränsle och vanligtvis transporteras i bulk.
  • Bensinstation.