En Säker Livet är ett hälsosamt liv

June 3

När du är påstridig, agerar du som en jämlik och dela dina tankar och känslor med lyssnaren - och som drar dig närmare varandra. Självsäkerhet bör endast användas när du har lika stor makt och status med någon - som din partner, dina vänner, och vissa medlemmar i din familj. Eller du kan välja att vara påstridig när du har mer makt över någon - till exempel när du är chefen.

Självsäkerhet är ett sätt att dela dina känslor, få din punkt över på ett lugnt och rationellt sätt, och stå upp för dig själv - samtidigt visar respekt för lyssnaren och hans rättigheter. Det är väldigt annorlunda från att vara passiva, där du låter någon gå över dina rättigheter, eller att vara aggressiv, där du står upp för dina rättigheter på en annans bekostnad.

Men med hjälp av självsäkerhet med människor som har mer kontroll över dig är inte en bra idé. När du har mycket att förlora och resultatet, inte relationen, är i fokus, det är oftast bättre att använda diplomatiska beteende istället, plocka och välja vad du säger att åstadkomma ett framgångsrikt resultat. När relationen och hålla det starkt är i fokus, men självsäkerhet brukar motiverat.

Vad du säger (innehållet eller ditt meddelande), hur du säger det (din verbala leverans), och hur du agerar när du säger det (din icke-verbal leverans) är alla mycket viktiga. Medan din partner förmodligen inte kommer att bryta ditt meddelande ner, del för del, kommer han eller hon tolkar ditt meddelande bygger på alla dessa variabler.

Var uppmärksam på alla dina verbala och icke-verbala signaler - eftersom din kompis kommer.