Vad är Solvens?

April 27

I världar av näringsliv och ekonomi, är solvens en term som används för att hänvisa till den nuvarande nivån på den finansiella stabiliteten i samband med ett företag eller enskilda. Termen kan också tillämpas på status för en viss del av ekonomin, såsom försäkringar, kassaflöde, eller egendom. Att vara lösningsmedel är att vara i en position där det är möjligt att uppfylla alla nuvarande ekonomiska skyldigheter enligt de villkor som är förknippade med varje skuld, samtidigt som fortfarande har tillgångar kvar för andra ändamål.

Ekonomisk solvensen är mycket viktigt om driva ett hushåll eller ett företag. Individer och familjer försöka bygga reserver av tillgångar som ger stabilitet till hushållet, även om huvudinkomstkällan avbryts under en tid eller försvinner helt och hållet. Ett hushåll som är solvent kommer att kunna fungera utan förpliktelser blir förfallna och fortfarande har några resurser kvar efter dessa skyldigheter regleras för månaden.

På liknande sätt, företag försöker vara i ett läge där det finns alltid tillgångar å att hantera företagets skulder på ett effektivt sätt och utan dröjsmål. För ett företag, är det särskilt viktigt principen likviditets solvens. Detta betyder helt enkelt att verksamheten har kassa för att hedra nuvarande skyldigheter eller åtminstone har tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter utan att påverka möjligheten för företag att fortsätta att fungera. I händelse av att ett företag blir insolvent och inte kan omförhandla skulderna till termer som kan hanteras, det finns en god chans att bolaget kommer att säljas eller helt enkelt löst. Eventuella återstående tillgångar säljs och intäkterna delas mellan olika fordringsägare att bosätta åtminstone en del av den utestående skulden.

Företag brukar betala uppmärksamhet åt vad som kallas solvenskvoten eller marginal. Detta är helt enkelt sambandet mellan skuld och tillgångar som omfattar kontanter eller innehav som kan omvandlas till kontanter snabbt. En god solvensmarginalen eller förhållandet är en där verksamheten har tillräckligt med kontanter till hands för att möta nuvarande skuld utan att inskränka andra nödvändiga affärsfunktioner. Det finns olika formler för beräkning kapitaltäckningsgrad och marginaler, många av dem involverar faktorer relevanta för den aktuella branschen som företaget förknippas med.

Aktuell och korrekt finansiell redovisning är ett av de viktigaste verktygen i bedömningen solvensmarginaler eller nyckeltal. Genom att hålla alla finansiella poster aktuell, är det mycket lättare att identifiera trender som kan tyda ett hushåll eller företag rör sig närmare insolvens, och vidta lämpliga åtgärder för att återställa den tidigare nivån på den finansiella stabiliteten.

  • Företag eller hushåll är lösningsmedel när de inte tillåter skyldigheter att bli förfallna.