Ta bort en gammal Dokumentversion

October 21

Om du använder Word för att hantera olika versioner av dokumentet (med hjälp av versionerna har), kan det komma en tid när du vill ta bort en gammal version av dokumentet. Detta är periodvis en bra idé, i alla fall, eftersom varje version du sparar ökar mängden diskutrymme som krävs för att lagra din fil. För att ta bort en sparad version, så här:

  1. Välj Versioner på Arkiv-menyn. Word visas dialogrutan Versioner. (Se figur 1.)

    Ta bort en gammal Dokumentversion

    Figur 1. Versioner dialogrutan.

  2. Använda listan över befintliga versioner väljer du den version som du vill ta bort.
  3. Klicka på Ta bort. Du uppmanas att bekräfta åtgärden; du ska klicka på Ja.
  4. Klicka på Stäng för att avfärda dialogrutan Versioner.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1851) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.