Emissionen Navigator i Xcode

March 21

Emissions navigator är en av de navigatorer som tillhandahålls av Xcode för din applikationsutveckling. De fel som visas i Apple LLVM kompilator Live Frågor visas också i emissionen navigator, som visas i denna figur.

Emissionen Navigator i Xcode

Ett felmeddelande visas av Emissions navigator.

För att komma till Issue navigator, markerar du den i baren Navigator väljaren.

Emissionen Navigator i Xcode

Om, trots Live Frågor och Fix-it (eller någon annan) varningar, bestämmer dig för att kompilera programmet kommer Emissions navigator automatiskt starta för dig.

Emissions navigator visar fel- och varningsmeddelanden som genereras i ett projekt eller en arbetsyta och liknar de övriga navigatorer du har använt hittills.

När du väljer en varning eller ett fel i Issue navigator, visar en redaktör objektet med frågan, och om fel uppstår i en källfil, är frågan meddelandet placeras på kodraden med frågan.

Placera pekaren över en fråga meddelande som avslutas med tre punkter (vilket visas om rutan är för smal för att visa hela meddelandet) för att få en fullständig beskrivning av problemet.

Du kan visa frågor genom fil eller typ med knapparna på Scope fältet, filtrera frågan listan med Filter, och även gå igenom problem med användningen av Emissionssteg i Jump fältet. Använd knapparna Nästa och Föregående i Jump indikatorn för att hoppa till föregående och nästa frågor.

Du kan också ändra Xcode preferenser att ha Emissionen navigator visas och ett ljud spelas upp när en build misslyckas.