Vad är en steriliserad Intervention?

June 22

Steriliserad intervention är en strategi där effekterna av olika typer av valutatransaktioner på en inhemsk valuta minimeras genom att placera begränsningar ion mängden den valutan som görs tillgänglig för utbyte med utländska valutor. Detta tillvägagångssätt används ibland som ett sätt att förebygga en valuta från att få ytterligare styrka och möjligen skadligt att medborgar € s exportekonomi genom att motverka handel som innebär att valutan. Ibland har detta synsätt visat sig framgångsrik och bidragit till att vända ett oönskat ekonomiska läget. Vid andra tillfällen kan lösningen göra precis tvärtom, vilket ibland leder till en ekonomisk depression för nationen som utfärdar steriliserade valutan.

När det används på bästa sätt, gör det möjligt steriliserade interventioner för att på ett ansvarsfullt sätt stödja exporten på ett sätt som uppmuntrar inköp av dessa exporterade varor och tjänster genom att upprätthålla det som anses vara en rättvis växelkurs mellan den inhemska valutan och de valutor som används av olika internationella kunder . Eftersom de internationella kundkrets visa den växelkurs med det landet positivt, de är mycket mer benägna att köpa varorna från exportörer som bor i denna nation i stället för att köpa varor från exportörer som bor i länder där den växelkurs är mindre gynnsam. Detta innebär mer intäkter genereras för nationen som använder steriliserad ingripande för att stimulera exporten, vilket i sin tur hjälper leda till en mer stabil ekonomi.

Det finns alltid en möjlighet att missbruka begreppet steriliserade interventioner. När detta händer, det finns en större chans att den inhemska valutan faller i värde på valutamarknaden till den grad att det blir nästan värdelöst. Även om detta inte uppmuntra utländska kunder att köpa varor som produceras i den nationen, eftersom de kan ta emot betydligt mer produkt för mindre pengar, kan strategin småningom bidra till att skapa grunden för en fördjupning i den nation som exporterar så många av sina produkter. Det finns de som tror ansträngningar USA att använda steriliserade interventioner utan att ordentliga begränsningar om strategin hjälpte lagt grunden till uppkomsten av den stora depressionen på 1930-talet.

När de används med måtta och noggrant kontrollerad, kan steriliseras ingripande vara ett mycket positivt sätt att stimulera en ekonomi. Man måste vara försiktig att överväga alla ekonomiska faktorer, för att minimera eventuella negativa effekter på andra delar av näringslivet, även som interventionen bidrar till att främja en sund affärsvolym i exporten. Detta innebär ständigt möjliggör förändringar i konsumenternas efterfrågan, övervaka växelkursen av den inhemska valutan med andra valutor i världen, och justera medborgar € s penningpolitik när och vid behov, innan oönskade omständigheter har möjlighet att synas.