Vad är ett Debit Spread?

October 29

Debiteringen spridningen är en form av en option spridning. Inom ramen för denna typ av spridning, är det alternativ som köps av större värde än den premie för det alternativ som säljs. På grund av skillnaden mellan köp och försäljning, är kassa eller värdet av näringsidkaren kontot minskat, vilket resulterar i en debitering. Förhoppningen är att medan en debitering gäller på kort sikt, kommer värdet av det alternativ som köps snart överstiga den för det alternativ som såldes och resultera i en vinst från företaget.

Ibland kallas en nettodebitering spridning, användning av denna typ av spridning sker i bara om någon typ av marknad. När en marknad är för närvarande uppvisar en hausseartad hållning i allmänhet eller med en särskild options, kan investeraren bedriva en debet sprids som bygger på användning av samtalen. Skulle lager eller den allmänna marknaden för närvarande genomgår en baisseartad fas, kan debet spridningen innebär användning av puttar. En blandning av puts och samtal kan också vara lämpliga sätt att använda denna typ av spridning samt.

I alla miljöer, är ett resultat av att använda en debet sprids en kortsiktig minskning av kassa om näringsidkaren kontot. Att välja att använda sig av denna typ av strategi inte bär en viss risk. I händelse av att den förvärvade säkerheten inte börjar stiga i värde och så småningom ge en högre avkastning än den säkerhet som såldes, kommer spridningen kvar och skillnaden i kassa inte återvinns. Således bygger strategin inte bara på priset på optionselement, utan också på spridningen alternativet positionen som finns mellan det alternativ köpt och alternativet säljas.

Men investerare beslutar normalt vad man ska sälja och vad man ska köpa mycket noggrant. Det innebär forskning bedrivs för att bestämma den mest sann projekterade kursen för aktivitet för det alternativ som köps kontra det alternativ som är avsett för försäljning. När det alternativ som förvärvas uppskattar i värde medan alternativet sålde fortsätter att depreciera i värde görs kan sägas att debet spreaden mellan de två fortsätter att vidgas, med den växande klyftan av spridningen alternativet är till fördel för den kunniga investerare .

Som med alla investeringsstrategi, framgången för en debet sprids vilar på att välja rätt alternativ för att köpa och sälja. Skulle det alternativ som säljs plötsligt göra en dramatisk comeback medan den förvärvade alternativet försmäktar, investeraren tar i huvudsak en hit som en följd av transaktionen. Men om köpt option uppskattar dramatiskt medan alternativet sålde försmäktar av värdet, investeraren får en hel del nytta av transaktionen.