Vad är en datatabell?

October 17

En datatabell är en visuell instrument består av märkta kolumner och rader, som används för att ordna informationen i en dators databas. Det kan bidra till att organisera disparata uppgifter, samt att tillåta data att lätt manipuleras och analyseras. Datatabeller används vanligtvis i processen för finansiell analys eller som verktyg för traditionell webbdesign.

Datatabeller allmänhet framställa numeriska inuti ett rutnät format. Emellertid kan de också användas för att presentera text, Internet hyperlänkar, eller till och med bilder.

På grund av deras ordnad stil av presentation, datatabeller är fördelaktigt eftersom informationssökning enheter. Populär skatt förberedelse programvara bygger vanligen på datatabeller att analysera skulder och avdrag. VD: ar och ekonomichefer ofta kan ofta hänvisa till en datatabell när du utför en kostnads-nyttoanalys, eftersom det tillåter dem att smälta en rad uppgifter en snabb blick.

Ännu viktigare är datatabeller som används inom redovisning, vilket gör ingångsvärden för att lätt modifieras. När förändrats kommer alla drabbade data i tabellen omedelbart att räknas om för att spegla förändringen.

Två typer av tabeller som vanligtvis används som verktyg för dataanalys är en variabel tabeller data och två variabla datatabeller. Enkla modifieringar i en datatabell kan åstadkommas genom användning av en ett-variabel datatabellen. Genom att använda denna typ av bord, kan en användare att modifiera en enda variabel inom en formel, i syfte att förstå hur en sådan modifiering kommer att påverka formel som helhet. Till exempel, om en låntagare försöker förstå hur räntehöjningar kan påverka en kreditkortsskuld, kan han använda en en-variabel tabell för att ändra ingångsvärde för kortets räntan.

Jämförelsevis mera komplexa modifikationer kan åstadkommas genom användning av en två-variabel datatabellen. Denna typ av bord tillåter användare att modifiera två ingångsvärden inom en formel. Till exempel, om en sport aficionado önskar att jämföra prestanda hos två baseballspelare på basis av deras walk-to-strikeout förhållanden, samt deras stulna bas procentsatser är tvåvariabelstatistik bord som kan förändra båda dessa invärden på en gång.

Eftersom datatabeller skapas med hjälp av datorteknik, de ofta ger resultat som är mer exakta än de som produceras via manuell beräkning. Medan de liknar grafer som används i statistisk analys, datatabeller kräver lite utbildning för att använda. Likaså de är relativt enkla att läsa och ändra. Sålunda är de populära verktyg som används av både proffs och av lekmän.

  • Tabeller och diagram används ofta av VD: ar och ekonomichefer.
  • En datatabell är en visuell instrument som lägger ut nummer i kolumner och rader.
  • Datatabeller presentera information i ett rutnät format, men kan ofta innehålla bilder, hyperlänkar och stödjande text.
  • Data tabeller kan vara användbart för att jämföra det statistiska resultatet av olika baseballspelare.