Vad är en omfattande Property?

September 14

I fysik och kemi, är en egenskap som beror på mängden av det ämnet i ett fysiskt system en omfattande egenskap hos ett ämne. Omvänt gör intensiva egenskaper inte någon beroende på mängden av det material i systemet - de intensiva egenskaper hos ett ämne kommer inte förändras oavsett hur mycket det finns. Populära exempel på de omfattande egenskaper hos ett ämne omfattar dess massa och volym.

En av de mest grundläggande illustrationer av skillnaderna mellan omfattande egenskaper och intensiva -anläggningar finns i fastigheten av densitet. Densiteten hos ett föremål kan hittas genom att dividera ett objekts massa med dess volym. Dess massa och volym sägs vara omfattande egenskaper eftersom de är beroende av mängden material i objektet - det mer material, desto större massa och volym. Med antagande av att objektets kompositionen är likformig kommer emellertid densiteten förblir densamma oavsett storleken.

Ett enkelt sätt att komma ihåg skillnaderna mellan en intensiv egenskap och en omfattande egenskap är att när två identiska system kombineras kommer de intensiva egenskaper förblir desamma, medan en omfattande egenskap skulle fördubblas. Till exempel skulle ansluta två identiska gasbehållare med identiskt innehåll dubbla massan av systemet, vilket är en omfattande egenskap. Trycket inuti kapslarna är intensiv och skulle förbli densamma.

I termodynamik, inre energi, entropi, är Gibbs fria energi och entalpi sägs vara omfattande egenskaper. Deras mängder är beroende av storleken av den termodynamiska systemet. Dessa värden är inte att förväxla med specifik energi, specifik entropi, specifika Gibbs fria energi eller specifik entalpi, vilket är intensiv.

I allmänhet kommer en omfattande egendom dividerat med en annan omfattande egendom resultera i en intensiv egenskap. Densitet, uttryckt som förhållandet mellan massa till volym, är ett exempel. Specifika egenskaper i termodynamik är också intensiv. Till exempel kan den specifika värmekapaciteten för ett ämne uttryckas som förhållandet mellan ämnets värmekapacitet till ämnets massa.

Förvirring råder oftast i fråga om skillnaderna mellan stora egenskaper och intensiva egenskaper, men förväxling även mellan omfattande egenskaper och system uppfattningar. En uppfattning om ett visst system beskriver en observatör tankar om ett abstrakt begrepp, såsom färg eller lukt. Till skillnad från ett abstrakt begrepp, kan en omfattande egendom kvantifieras och mätas.