Vad är kopplingen mellan logik och filosofi?

January 20

Sambandet mellan logik och filosofi har debatterats av logiker och filosofer eftersom de två försökspersonerna först identifieras. Vissa människor tror att logiken är en slags filosofi, medan andra anser att logiken är ett verktyg som används inom filosofin. Detta är en problematisk fråga, eftersom många människor är under intrycket att logiken ger tillgång till objektiv sanning. Logik är ofta tillämpas utanför filosofin, men huruvida det anses filosofi i dessa andra områden är till stor del en fråga om yttrande.

För att förstå sambandet mellan logik och filosofi, är det viktigt att först förstå vad varje studie innebär. Logik är studiet av resonemang, medan filosofi är bättre karaktäriserade som en studie av generella problem. Båda dessa discipliner involverar använder resonemang, men reglerna för resonemang i logik ibland oberoende av reglerna i resonemanget i filosofi. Likaså medan logiken har ofta specifika former som rör vad som är och inte är en giltig slutsats, är mer öppen filosofi.

Med tanke på dessa skillnader, skulle sambandet mellan filosofi och logik verkar vara en av tillit. Filosofi bygger på logik så för sina anspråk på att vara sant, men det är inte beroende av någon specifik system av logik i synnerhet. Utan resonemang, kan det inte finnas giltiga lösningar på problem som filosofin står inför.

Trots detta, kan det sägas att förhållandet mellan logik och filosofi är faktiskt den omvända. Logiska system kan sägas bero på filosofiska lösningar, eftersom logiken har utformats av på många olika sätt. Denna förståelse av sambandet är kanske mindre vanligt men inte mindre sant. I huvudsak är vetenskapen kallas logik en filosofiska lösning på problemet med resonemang.

Det är också möjligt att tänka sig sambandet mellan logik och filosofi i en historisk mening, titta på de många filosofer som har begrundat detta problem. Aristoteles, Kant och Hegel allt anses logik i deras tider. I detta fall är filosofin relaterad till logik genom historiska närhet, och båda vetenskaper påverkar varandra.

Både logik och filosofi är övningar i tanken, och båda är beroende av individuellt utformade för deras framgång. Medan logiken inte brukar ägna sig åt de betydelser av sina slutsatser, försöker filosofi att lösa problem med hjälp logiska processer. Detta är kanske den största skillnaden mellan logik och filosofi: Medan logik ser på processen, önskningar filosofin slutsatsen. Ändå är dessa två discipliner är djupt sammanflätade och kan inte lätt separeras.

  • Immanuel Kant var en filosof som också fokuserat på logik.
  • Eftersom antika filosofer som Aristoteles ansåg logik, filosofi och logik är anslutna via historiska närhet.