Vad är ledarskap processen?

April 2

Ledarskapsprocessen är den pågående relationen mellan ledare och anhängare att uppnå företagets mål. Ledarskap är grunden påverkan av en ledare för att uppnå gemensamma mål genom anhängare. Processen för ledare och anhängare arbetar tillsammans är olika för varje företag.

Vissa företag värdesätter och införliva ledarutvecklingsprogram i deras företagskultur. De vårda ledarskap på alla nivåer genom att erbjuda aktiviteter som teambuilding workshops. Konceptet med en grupp är oerhört viktigt i ledarskapet processen, som fokus bör ligga på de anhängare samt ledare. Företag eller organisation, kultur kan ses som en arbetsmiljö formad av dess ledare och förkroppsligas av dess anhängare.

Anhängare blivit en del av ledarskapet processen börjar när de anställs. Hur nöjd efterföljaren är med ledaren ofta avser hur väl han eller hon blir motiverad att nå framgång i och för företaget. Ändå ledarens bedömning av följ avgör sin framtid i företaget.

Många företag har en översyn systemets prestanda för att bedöma de anställda. En föreställning översyn kan ges till efterföljare av ledaren varannan månad eller år, beroende på företagets policy för denna del av ledarskapsprocessen. Normalt är en skriftlig granskning utarbetats av ledare som sedan diskuterar den i ett privat möte med efterföljare. Om ledaren konstaterar att följ behöver förbättras i vissa delar av hans eller hennes arbete, kommer att behövas då mer ledarskap coaching. Om istället ledaren har hittat efterföljare har överskridits arbetsplats förväntningar, kan den anställde att belönas med en löneförhöjning eller en befordran.

Bedömning av företagsledarna sker ofta informellt och formellt högsta ledningen. En president eller verkställande direktör (CEO) bedömer företagsledare åtminstone delvis av hur väl ledarskapet processen motiverade medarbetare för att nå uppsatta mål såsom ökad försäljning eller en framgångsrik utveckling av nya produkter. Även om det finns olika stilar av ledarskap, har varje ledare att motivera och inspirera andra att arbeta mot att förverkliga gemensamma mål.

Några vanliga och effektiva ledarskapstekniker för inspirerande och motiverande medarbetare inkluderar föregår med gott exempel och belöna initiativ. Föregå med gott exempel innebär att ledarna ställa effektiva riktlinjer genom att agera som de förväntar sig att deras anhängare till; denna typ av ledarskap ladorna ofta respekt samt inspirerar motivationen. Givande anställd initiativ kan betyda tona misstag under ledning processen, men ge uppmärksamhet åt prestationer.

  • Konceptet med en grupp är mycket viktigt i ledarskapet processen.
  • Föregå med gott exempel och belöna initiativ är viktiga delar av ledarskapsprocessen.
  • Anhängare blivit en del av ledarskapet processen när de anställs.