Vad är en Crawler Tractor?

March 3

En bandtraktor är en maskin som fungerar på en uppsättning spår i stället för däck. Vanligen kallas bulldozers eller katter från varumärket Caterpillar, dessa multipurpose vehicles kan korsa den mest förrädiska terrängen utan att fastna. Spåren tillåter traktorn att utöva mindre vikt på marken än en jämförbar storlek hjultraktor. Detta medger att bandtraktor som skall användas i sammanhang där ett hjulförsett fordon inte kan användas.

Fördelarna med en bandtraktor är dess förmåga att dispergera dess vikt ut över ett mycket större område än den hos en hjultraktor. Därmed gör en bandtraktor inte packa jorden lika mycket som en hjultraktor. Detta är monumental i jordbruket där jorden är drabbade av packning. Nackdelen med en spårfordon ligger i komplexiteten av spåren och kostnad i reparation över den för ett däck.

Den bandtraktor var inspirationen för den moderna militära tanken. Även designen har förbättrats sedan den första tanken byggdes i England, förblir grundkonceptet som det var på 1800-talet. En kontinuerlig bandvagn utformades och byggdes i slutet av 1800-talet av en rysk bonde. Designen har justerats och omarbetad av många eftersom, vilket resulterar i den moderna bandtraktor.

De flesta bandtraktorer används i tunga markarbeten och byggande. Grund spårade chassit är utrustad med ett blad eller kran bifogad fil. Många bandvagnar används också i jordbruket. Den bandtraktor vunnit sin popularitet som ett jordbruksverktyg i USA under The Great Dust Bowl. I många böcker och filmer från den tiden, är en symbol för de tider som en bandtraktor gör sin väg genom de dammiga områden Oklahoma.

Medan den grundläggande hanteringen av en bandvagn liknar ett hjulfordon, den största skillnaden ligger i styrningen. I stället för en ratt, utnyttjar en spårfordon en tvilling pinne bromssystem. Operatören bromsen på banan i riktningen av svängen. För att svänga till höger, är rätt väg stoppas och den vänstra spåret kör fordonet till höger. För en vänstersväng, är bromsen till vänster spår och rätt spår skjuter bilen runt till vänster.

Den bandtraktor ansvarar för lyckade byggprojekt i områden som skulle ha varit omöjligt att korsa med ett hjulfordon. Det har varit till grund för vilka militärfordon har byggts och det har tillåtit odling ske i mjuka dammiga områden. De är också inspirationen för sådana fritidsfordon som snöskotrar.

  • Bandtraktorer kallas ofta bulldozers.