Vilka är för- och nackdelar med en abort?

March 5

För- och nackdelar med en abort beror på ett antal faktorer som är unika för varje individ. Livsmål, såsom fortbildning eller karriärvägar, ofta viktiga influenser på beslutet. De ekonomiska konsekvenserna av både abort och graviditet varierar också mellan individer, beroende på deras planer och skede av livet. Fördelar med abort inkluderar relativt större frihet att följa planerna, vara ekonomiskt trygg, och upprätthålla sociala band. Nackdelar kan omfatta den omedelbara kostnaden, möjliga fysiska biverkningar och skador på relationer.

En oönskad graviditet kan få dramatiska konsekvenser för en kvinnas identitet eller självbild, som kan vara en viktig enskild faktor i för- och nackdelar med en abort. Bära ett foster till term eller uppfostra ett barn kan vara en utmaning att utbildningsmål som kollegium yrkesskola, eller till en karriär redan pågår. Att ha en abort kan göra det lättare att driva sådana planer och med mindre avbrott. För ungdomar är det också mer sannolikt att leda till ekonomisk trygghet och självständighet vid en yngre ålder. Ändå kan planera för antagande minimera störningar i långsiktiga planer samtidigt som abort onödig.

Det finns också ekonomiska fördelar och nackdelar med en abort. En negativ aspekt av en abort är den omedelbara kostnaden, som kan variera från hundratals till kanske tusentals dollar. Aborter i den första trimestern brukar kosta ett par hundra dollar, medan senare aborter kan kosta mycket mer, särskilt om de inbegriper medicinska tillstånd eller om de måste utföras på ett sjukhus. Å andra sidan, som har en abort undviker allvarliga långsiktiga finansiella åtaganden att få ett barn, som i allmänhet varar 18 år. Spädbarn och växande barn behöver mat och kläder, hälsovård och utbildning.

Abort, graviditet och förlossning har olika hälsoeffekter som påverkar för- och nackdelar med en abort. En faktor som talar för abort är att det i allmänhet är säkrare än förlossning. Ändå kan aborter ha negativa hälsoeffekter såsom blödning eller infektion. Stora komplikationer av aborter är relativt sällsynta. Negativa psykologiska effekterna av abort varierar mellan individer, men kan omfatta skuld, ångest, eller ånger. Omvänt, en del erfarenhet lättnad efter en abort på grund av de potentiellt livsförändrande konsekvenserna av att ha ett barn.

För- och nackdelar med en abort kan också bestämmas genom sociala hänsyn. Vissa kan oroa sig för att deras rykte kan skadas om de fick reda på att bli gravid eller om de har ett barn. Att ha en abort kan ha positiva eller negativa effekter på en relation med en betydande andra, den andra större familj, eller en kvinnas egna vänner och familj. De sociala konsekvenserna av en abort varierar kraftigt mellan enskilda situationer och beror på situationen.

  • En oönskad graviditet kan få dramatiska konsekvenser för en kvinnas självbild.
  • Sociala hänsyn får bestämma för- och nackdelar med en abort.
  • Ett oönskat barn kan finna lyckan med en adoptivmor.