Vad är ett Bud-till-Cover Ratio?

November 28

En investering term som ofta förknippas med en skattkammare auktion, innebär budet till Täckningsgrad antalet bud som accepteras för auktionen uppdelad i antalet bud som var ordentligt lämnas in i samband med auktionen. Beräkningen av erbjudandet till Täckningsgrad förstås vara en korrekt sätt att bestämma nivån på efterfrågan på auktionen.

Förhållandet anses vara en korrekt mätare på den nuvarande nivån på önskvärd för utfärdande inblandad i auktionen. Ett högt bud till Täckningsgrad indikerar att nivån på investerar önskan om att frågan är mycket hög, och att det finns goda förutsättningar att ett annat liknande auktion skulle resultera i bra avkastning. Däremot är ett bud till Täckningsgrad som är något låg en stark indikator på att nuvarande marknadsförhållanden har begränsat entusiasmen för utfärdande, och att engagera sig i en liknande auktion på kort sikt är nog inte tillrådligt.

Eftersom budet till Täckningsgrad hålls i ett sådant stort anseende bland så många investerare, är det inte ovanligt att handlare att övervaka prestandan av en fråga genom en serie auktioner innan beslut fattas att lägga ett bud. Detta gäller särskilt för investerare som tenderar att vara konservativ. Stark och kontinuerlig prestanda av en fråga under en tid indikerar närvaron av en investeringsmöjlighet som visar goda möjligheter att växa på lång sikt. Den typen av prestanda är viktigt för investerare som föredrar att fatta beslut baserat på solida bevis, snarare än förlita sig på metoder som bygger mer på instinkt och gissningar.

För den nya investeraren, är budet till Täckningsgrad en utmärkt indikator på marknaden för att titta. Den förenklade beräkning av förhållandet, i kombination med de relativt enkla underliggande principer som brukar underbygger skälen för utförandet av frågan, ger det perfekta sättet att lära sig hur marknaden fungerar. Som ett tillförlitligt sätt att utvärdera möjligheter och planera framtida åtgärder, är budet till täckningsgrad idealisk för både emittenter och köpare.