Vad är rollen av Kenning i Poetry?

December 6

Rollen av kenning i poesi är relaterad till att beskriva ett föremål på ett alternativt sätt för att tillhandahålla en annan och ofta rikare innebörd för det objektet till en publik. Kenning är en poetisk teknik som går tillbaka till antikens anglosaxiska och Norse poesi. Det är väl representerat i klassiker som Beowulf, och i andra gamla engelska fungerar.

Experter beskriver kenning som en komprimerad metafor, vilket innebär att en relations innebörd uttrycks med bara några ord. Typiskt för poeter som använder kenningen använda ett sammansatt ord, ofta med ett bindestreck, beskriva ett objekt. I en mer konventionell metafor, skulle ett större antal ord behövas för att effektivt förmedla metaforisk mening. Till exempel genom att använda det sammansatta ordet frasen "fish-road" i stället för ordet "hav" är ett utmärkt exempel på kenning; Här, ersätter poeten en enkel mening med komplex som tyder på att havet eller havet är en mötesplats som erbjuder transport för havsdjur. I en konventionell metafor, kan poeten behöva skriva något längre som "en väg för fisk."

En primär roll kenning i poesi är att använda exempel som ovan att beskriva ett objekt mer i detalj. De två delarna av det sammansatta ordet utgör ofta ett subjekt och objekt relation som skapar komplexa föreningar i en kortfattad, och ofta abstrakt, sätt. Kenning är, på det mest grundläggande mening, till ett unikt sätt märka ett objekt för innebörden och presentationen av ett begrepp i poesi.

Förutom att vara ett snabbare sätt att skapa metaforer är kenning också relaterad till dialekt. I många fall kan rollen av kenning i poesi vara att visa upp exempel på lokal eller regional dialekt. I mer än ett par språkgemenskaper, som beskriver ett enkelt objekt med ett sammansatt ord fras istället för ett enda ord är en del av en gemensam dialekt som kan vara främmande för dem som står utanför i samhället. Poesi kan spegla detta genom att använda kenning, i syfte att bekanta läsarna med de sätt som en lokal befolkning använder språket.

Många skulle säga att en bredare användning för denna typ av metaforiska uttrycket är att göra språket i poesin mer levande. Många akademiker och experter inom litteraturen föreslår att du använder kenning i poesi att injicera mer tankeväckande ordförråd i ett verk. Detta tenderar att hålla en läsekrets engagerade och lägger till överklagandet av många typer av poesi, där fler tekniska ordval kan göra det litterära arbetet verkar platt och oinspirerat.