Vad gör en miljöanalytiker göra?

February 21

Jobbet med en miljöanalytiker är att studera och analysera miljöfrågor för att utveckla lösningar för dem. Med hjälp av vetenskapliga metoder, kommer han eller hon att forska och samla in uppgifter om ett särskilt problem, som till exempel vattenföroreningar i ett visst område. Analytikern måste ha en gedigen förståelse för statistik, matematik och vetenskapliga begrepp, eftersom han eller hon är ansvarig för att utveckla modeller som kan användas för att ge rekommendationer om hur man kan minska föroreningarna.

En miljö analystâ € s första jobb är att identifiera miljöproblem som måste lösas. De frågor som ska utvärderas är oftast bestäms av organisationen analytikern arbetar för. Till exempel kan vissa företag vill förstå hur mycket föroreningar verksamheten genererar och kommer att anställa en miljöanalytiker till forskning och erbjuda sätt att minska sina utsläpp. Vissa myndigheter hyr också analytiker att arbeta i olika regioner inom sina jurisdiktioner.

När problemet har identifierats, behöver miljöanalytiker till forskning det. Detta kan åstadkommas på olika sätt, beroende på problemet. Han eller hon kan behöva samla jord, vatten eller luftprover för att bestämma mängden av närvarande föroreningar. Det kan vara nödvändigt att övervaka utsläppsnivåerna och atmosfäriska förhållanden under en tidsperiod för att se förändringar och mönster. Om analytikern försöker förstå effekter i ett visst område, kan kartor eller sjökort behöver ses över för att se vilka ekosystem påverkas.

Efter alla data har samlats, måste det analyseras och utvärderas. Miljö analytiker kommer att använda statistiska och matematiska teorier och metoder för att utveckla modeller för program som kan användas för att behandla frågan. Han eller hon kan förbereda grafer, diagram, eller rapporter för att presentera data till organisationen. Den analystâ € s typiska mål är att ge möjliga tillvägagångssätt för att kontrollera eller minska föroreningen.

Ibland en miljöanalytiker bedömer möjliga miljöpåverkan för ett företag innan det börjar ett projekt. Företaget kan vara orolig för att en kommande initiativ, såsom uppförande av en byggnad, negativt påverkar den lokala miljön. Analytikern kan hjälpa till att bedöma eventuella negativa konsekvenser för de närliggande ekosystem, och bör också kunna erbjuda råd om miljöregler och lagar som måste följas. Han eller hon kan då ge råd om hur man kan minska negativa effekter och träffa rättsliga normer.

  • Miljö analytiker kan studera jord.
  • En miljöanalytiker kan studera hur industriutsläpp påverkar miljön.